De nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2

Deltag i vores heldagskursus om implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2, som gælder for alle revisionsvirksomheder (store som små) og som skal være implementeret den 15. december 2022.


Dette kursus henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder, der ønsker et praktisk indblik i kravene i de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1+2.

Hidtil har ISQC 1 udgjort standarden vedrørende revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Dette ændres fra og med den 15. december 2022, hvor ISQM 1 og ISQM 2 træder i kraft. Kvalitetsstyrringssystemer i overensstemmelse med ISQM 1 skal designes og implementeres senest den 15. december 2022, og evalueringen heraf skal udføres inden for et år, dvs. senest den 15. december 2023.

På overordnet plan indebærer de nye standarder et paradigmeskifte i forhold til kvalitetsstyring, idet standarderne ændrer fokus fra quality control (ISQC) til quality management (ISQM). En anden markant ændring er, at kvalitetssikringsgennemgangen er blevet udskilt i en særskilt standard, ISQM 2.

Kurset har fokus på de krav der bliver allermest relevante i praksis, i den mindre og mellemstore revisionsvirksomhed, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:
  • Hvilke nye krav indeholder ISQM 1 og ISQM 2 i forhold til de eksisterende krav i ISQC 1?
  • Hvorledes kan og skal implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder finde sted i den mindre og mellemstore revisionsvirksomhed? 
  • Hvordan kan dokumentationskravene i ISQM 1 og ISQM 2 efterleves mest effektivt i praksis?
  • Hvordan er samspillet imellem kravene i revisorlovens § 28, til virksomhedens interne organisation og kvalitetsstyringssystem, og de nye kvalitetsstyringsstandarder?

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

8 OE-timer
Kurset giver dig 8 OE-timer inden for ”Revisions- og erklæringsområdet”.

Underviser
Vores underviser på kurset er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Martin har således et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen. Endvidere deltager Martin i udviklingen af foreningens vejledning på området, der udkommer senere på året.

Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde.

Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber