Detailbranchen

På branchedagen for detailhandlen dykker vi ned i aktuelle problemstillinger, der er generelle i forhold til selskaber i branchen. Vi stiller dog især skarpt på Covid-19’s betydning for branchen – og din rolle som revisor og betroet rådgiver. 


Eksperter giver dig indsigt i de nyeste regler inden for revision, regnskab og skat, der relaterer sig til detailhandel. Du får inspiration til at drøfte relevante problemstillinger med dine kunder i branchen.

Udbytte:

 • Få indblik i aktuelle problemstillinger, der vedrører virksomheder i detailbranchen

 • Bliv skarp på særlige revisions-, regnskabs- og skattemæssige forhold i branchen

 • Bliv inspireret til at tage en dialog med dine kunder om aktuelle og fremtidige udfordringer

KURSUSBESKRIVELSE:

Branchedagens formål er at skabe en platform for branchespecifik viden for statsautoriserede og registrerede revisorer, der reviderer selskaber inden for detailbranchen. Bliv opdateret på branchens aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat, afgifter m.m. Vi ser også på branchens fremtidsudsigter. Desuden får du mulighed for at netværke med kolleger og specialister i branchen.
Programmet er endnu under udarbejdelse, men vi har følgende emner på tegnebrættet:

 • Hvad sker der i detailbranchen? Hvad skal revisor være opmærksom på?

 • Revisors rolle i forbindelse med covid-19 pandemiens effekt på branchen

 • De forskellige kompensationsordninger om løn, omsætning og faste omkostninger og afløbet heraf, samt revisors roller

 • Donation af overskudsvarer

 • Værdiansættelse af varelager – herunder særligt i en corona tid og særligt for varegrupper med hurtig forældelse

 • Styring af likviditet, når der er turbulens

 • Betalingssystemer – nye muligheder og digitale kasseapparater

 • Moms og afgifter, der særligt relaterer sig til detailbranchen – herunder de særlige corona finansieringsordninger

 • Fremtidens detailbranche – nethandels potentiale? Fleksibilitet, når landet lukkes

Hvem møder du på branchedagen

På branchedagen vil du møde en række undervisere med praksisnær erfaring inden for revision af detailhandel samt eksperter fra branchen. Dagen er en oplagt mulighed for at møde ligesindede med interesse inden for samme branche.

Målgruppe

Statsautoriserede og registrerede revisorer, der reviderer mindre detailhandler – fra købmandsforretninger over selvstændige erhvervsdrivende i handelsgader.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, praktiske eksempler, cases og diskussioner.

NB – den endelige fordeling af efteruddannelsestimer bliver først endeligt fastsat kort før kursusstart


 •  

Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu