Digitaliseringsakademi 2020

FSR – danske revisorers Digitaliseringsakademi er et samlet uddannelsesforløb, der strækker sig over tre sammenhængende dage.

Digitaliseringsakademiet består af tre hovedingredienser, der tilsammen sikrer, at får du en markedsfokuseret retning, der passer til netop din forretnings særlige kompetencer og kunder.

Du kan begynde at implementere dette i din organisation allerede dagen efter. Overvej om det giver god mening samt større udbytte at invitere dine medpartnere med!

Efter tre dages intensiv læring og står du med:

 • En konkret digital forretningsstrategi og et bud på en optimeret 360-graders forretningsmodel, du kan tages direkte med hjem og implementere
   
 • Kompetencer til at automatisere processer (Robotics Process Automation) – hvor og hvordan får du dem implementeret i din virksomhed
   
 • En oversigt over hvordan du får optimeret dit systemlandskab både internt og eksternt, så du kan betjene dine kunder mere effektivt og med en højere grad af sikkerhed.

Obs: Hvis du ønsker at overnatte i forbindelse med kurset, skal du selv booke direkte hos hotellet. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Dag 1 - Din strategi. Din digitalisering af din forretning

Hvad er dit udbytte?
Du får tegnet skitsen til din egen forretningsstrategi. Hvilke indsatser skal vindes for din forretnings fremadrettede succes i den digitale verden? Og hvordan skal de prioriteres?

Hvorfor skal du med?
Når markedet og spillebanen ændrer sig, hvad gør du så? Hvad er din strategi? Digitalisering for revisorer har ikke ét svar, det rigtige svar er dit svar. Din egen strategi skal 360 grader rundt og baseres på din forretning, ikke på hype om disruption. Revisors digitalisering handler ikke kun om ny finansiel teknologi, men om parathed; hvad enten størstedelen af dine kunder er ejere af en campingplads eller et bageri. Ligesom det handler om, at din egen organisation og dine medarbejdernes kompetencer spiller med.

Det får du lært:

 • Hvad er op og ned på de nye teknologier, værktøjer, kundebehov og forretningsmuligheder, som digitaliseringen medfører for dig som revisor?
 • Hvor skal du placere dig ift. kunderne? Mange kunder er slet ikke så digitalt parate, som vi kunne ønske os. Samtidig kommer der flere og flere, som er er meget digitalt vante. De forventer, at revisor er med og ovenikøbet rådgiver proaktivt ud fra dataanalyser. De forventer også at revisor fortæller, hvordan forretningen kommer til at udvikle sig.

 • Hvordan skal prisstrukturen se ud, når ikke alt kan være timepriser? Hvordan prissætter du fx sparet tid?

 • Hvad kan du forbedre i forhold til din egen organisation og medarbejdernes kompetencer

Dag 2 - Dine robotoptimerede forretningsgange.

Få de manuelle opgaver udliciteret til robotten og fokusér på de for kunden værdiskabende ting.

Hvad er dit udbytte?
Du får arbejdet med og afprøvet Robotics Process Automation (RPA) på en typisk arbejdsproces præget af gentagelser og regler. Du vil altså lære, hvordan man gør med RPA og indfører det i din forretning.

Hvorfor skal du med?
RPA er nok et af de områder, som flest revisorer – også smv-revisorer - er gået i gang med inden for de sidste par år. Og mange dele af revisionsprocessen er virkelig oplagt at få robotter til at udføre – fx kontrol af indberetninger til CVR eller SKAT, eller engagementsforespørgsler. Revisoren er kundens foretrukne rådgiver, og derfor bør hans eller hendes tid gå med kundekontakt og værdiskabende rådgivning, mens robotten foretager det kedelige back-end kontorarbejde. Sådan både kan og bør det være! Dette er også dit første skridt til en dag at kunne rådgive om og implementere RPA ude hos dine kunder, som skal effektivisere og reducere omkostninger.

Det får du lært:

 • Hvordan du bygger, reviderer og assisterer robotten frem mod den proces, som robotten nu løser for dig.

 • Hvilke processer, hvor det vil være oplagt at indføre RPA.

 • Best practice råd til, hvordan du får indført RPA hjemme i forretningen.

Dag 3 - Din It-infrastrukturSådan optimerer du dit set-up

Hvad er dit udbytte?
Du får lavet din unikke kravsspecifikation, som du kan ’gå i markedet’ med - eller som du kan få en yngre kollega til at bruge som rettesnor, når I skal strikke jeres optimerede digitale infrastruktur sammen.

Hvorfor skal du med?
Dette modul handler om at betjene dine kunder effektivt, billigt og med mere værdiskabelse i form af sparret tid og papirbøvl samt kvalitet i rapportering, ifm. regnskabsmøder og den løbende rådgivning. Din digitale infrastruktur er en vigtig nøgle til succes. Det gælder lige fra effektiviserede processer med robotter til de helt simple manuelle opgaver som aflæsning af skattekonti eller engagementsforespørgsler, digitale bogføringssystemer og analyse- og rapporteringsværktøjer. Dine kundens infrastruktur ift. scanning med apps til digital datafangst mv. skal kunne spille sammen med dine systemer.

Det får du lært:

 • Hvordan strikker du jeres digitale infrastruktur sammen?

 • Hvilke værktøjer skal I have til interne processer?

 • Hvilke værktøjer skal I have til datafangst hos kunderne, fx bearbejdning og intelligent aflæsning af bilag og faktura

 • Hvad skal der til for at lave værdiskabende og risikofokuseret revision frem for stikprøver

 • Hvordan får du etableret visuel og fremadskuende ledelsesrapportering i jeres leverancemodel?

 • Hvordan skal dine kunder spiller ind i dit set-up? Og hvordan kan du som en slags ’digitaliseringsrådgiver’ få kunden over på systemer, der muliggør en effektiv og smidig betjening, så der bliver mere tid og plads til rådgivning.

Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu