Erklæringer uden sikkerhed

På dette 2 timers webinar fokuserer vi på arbejdet med assistance erklæringer og aftalte arbejdshandlinger.


Vores undervisere sætter fokus på erklæringer uden sikkerhed – specifikt handler det om assistance erklæringer og aftalte arbejdshandlinger.

 I 2023 er FSR – danske revisorer udkommet med en ny vejledning til revisors arbejde med assistance erklæringer (vejledningen udkommer efter sommeren 2023). Derfor er emnet højaktuelt for dig, som arbejder med assistanceopgaver.

Og fra 1. januar 2022 skulle revisorerne benytte den ajourførte erklæringsstandard om aftalte arbejdshandlinger, ISRS 4400. Vi fokuserer på ændringerne og kommer blandt andet omkring emner som hvad er det nye og hvilke krav stilles der nu, uafhængighed, FSR’s skabelon (på dansk) og eksempler på erklæringer.

Du kan deltage live og stille spørgsmål til vores undervisere og indgå i dialog. Alternativt kan du gense webinaret senere, når det passer dig bedst, da vi også optager det.

Webinaret henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, som arbejder med de nævnte erklæringstyper.

2 OE-timer

Du optjener 2 OE-timer inden for revision og erklæringsområdet.

Underviserteam

Vi har to undervisere på dette webinar – statsaut. revisor Line Bundgaard og statsaut. revisor Jesper Drud – begge fra BDO og begge erfarne undervisere. 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber