Faglig opdatering – anti-hvidvask

Bliv opdateret på området for anti-hvidvask på dette webinar, hvor statsautoriseret revisor Martin Samuelsen bl.a. vil sætte fokus på de mest centrale punkter i hvidvaskloven om risikovurdering, forretningsgange og kundekendskabsprocedurer for revisorer, og den praktiske efterlevelse heraf.


Den praktiske efterlevelse af hvidvaskloven giver ofte anledning til spørgsmål, og på dette webinar vil statsautoriseret revisor Martin Samuelsen sætte spot på de spørgsmål, der ofte rejser sig hos revisorer, når hvidvaskloven skal efterleves, om bl.a. risikovurdering, forretningsgange og kundekendskabsprocedurer. De mest centrale bestemmelser vil blive gennemgået og drøftet i et praktisk perspektiv, og du får mulighed for at få svar på spørgsmål fra din praktiske hverdag, ud fra de seneste fortolkninger af hvidvasklovens bestemmelser.

Underviser

Underviser er statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der bl.a. igennem myndighedsarbejde har opnået et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Martin Samuelsen er medlem af kvalitetsudvalget under FSR-danske revisorer, og har i den forbindelse deltaget i udarbejdelsen af foreningens vejledning på området. Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber