Faglig opdatering – hvidvask!

Bliv opdateret på området for anti-hvidvask på dette 2 timers webinar, hvor statsautoriseret revisor Martin Samuelsen bl.a. vil sætte fokus på de mest centrale punkter i hvidvaskloven om risikovurdering, forretningsgange og kundekendskabsprocedurer for revisorer, og den praktiske efterlevelse heraf.


Den praktiske efterlevelse af hvidvaskloven giver ofte anledning til spørgsmål, og på dette webinar vil statsautoriseret revisor Martin Samuelsen sætte spot på de spørgsmål der ofte rejser sig hos revisorer når hvidvaskloven skal efterleves, om bl.a. risikovurdering, forretningsgange og kundekendskabsprocedurer.

De mest centrale bestemmelser vil blive gennemgået og drøftet i et praktisk perspektiv, og du får mulighed for at få svar på spørgsmål fra din praktiske hverdag, ud fra de seneste fortolkninger af hvidvasklovens bestemmelser.

Der er her tale om et 2 timers webinar, hvor du bliver opdateret om det seneste nye på hvidvaskområdet. Er du opmærksom på at vi i efteråret udbyder et 8 timers fremmødekursus i Odense, som går mere i dybden med hvidvaskområdet - kurset hedder Hvidvaskloven i praksis.

Underviser
Vores underviser er statsaut. revisor Martin Samuelsen, som er specialist i emnet. 

Martin underviser på en række af vores øvrige kurser, herunder blandt andet om anti-hvidvask, revision og kvalitetsstyring. Herudover er Martin ekstern lektor på institut for regnskab og revision på CBS og Martin er medforfatter på en række bøger om årsrapporter, revision og revisorloven.

Martin er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde.

Martin var i perioden 2015-2018 tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn og har efterfølgende etableret sin egen virksomhed.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber