Faglig opdatering – ISA 315 (ajourført)

Ajourføringen af ISA 315 øger kravene til revisors arbejde. Revisor skal ved revision udføre og dokumentere mere robuste og detaljerede handlinger for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber.


Identifikation og vurdering af risici for væsentlige fejl er fundamentalt ved udførelse af revision. ISA 315 (ajourført) er blevet ændret og ajourført for at skabe en mere robust risikoidentifikation- og vurdering, for derved at skabe bedre rammer for at reagere på disse risici i form af risikorettede revisionshandlinger.

På dette webinar gennemgår vi de grundlæggende elementer i ISA 315 (ajourført) og ser nærmere på kravene til revisor. Vi fokuserer på, hvorledes kravene kan efterleves i praksis, med fokus på revisionen af årsregnskaber aflagt af mindre og mellemstore store virksomheder.

Underviser

Underviser er statsautoriseret revisor, og forhenværende tilsynschef, Martin Samuelsen. Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold. Endvidere er Martin Samuelsen medlem af både kvalitetsudvalget og hvidvaskudvalget under FSR-danske revisorer.

 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber