Forsikringsselskaber og pensionskasser (FINU’s § 7-kursus)

Sæt kryds i kalenderen allerede nu til din årlige opdatering inden for forsikring og pension (§ 7).


Kurset er især relevant for statsautoriserede revisorer, der er certificeret i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning. Kurset er også relevant for andre med erfaring og interesse i revision og regnskab inden for forsikring og pension.

Kurset bringer dig ajour med væsentlige ændringer i lovgivning og praksis, der er relevante for regnskabsaflæggelse og revisionen af forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

For at sikre størst mulig aktualitet vil det detaljerede indhold af kurset først blive fastlagt i løbet af september 2022. Derfor er fordelingen af de angivne efteruddannelsestimer endnu ikke retningsgivende. Se sidste års program her (link), så du kan vurdere om kurset er relevant for dig.

Det er FSR's forsikringsarbejdsgruppe, som hører under FSR's finansielle udvalg (FINU), som planlægger indholdet af dette kursus.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber