Hovedaktionærens samlede økonomi

Få indblik i de problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med hovedaktionærbeskatning.


Kurset henvender sig til personer, der i praksis arbejder med skatteretlige problemstillinger i forhold til hovedaktionærbeskatning. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

  • Bliv skarp på reglerne for hovedaktionærbeskatning, herunder de faremomenter, som skatteretten indeholder særligt for hovedaktionærer
  • Få et konkret og indgående kendskab til nyeste skatteretlige praksis, som du kan bruge i dine skattedrøftelser med kunderne – både ved den proaktive rådgivning og ved eventuelle drøftelser med Skattestyrelsen

KURSUSBESKRIVELSE

På skatteområdet kan reglerne være særligt udfordrende for hovedaktionærer – både fordi skattemyndighedernes praksis ofte er hårdhændet over for hovedaktionærerne, men også fordi der er mange forskellige problemstillinger at være opmærksom på.

Dette kursus fokuserer på de problemstillinger, du bør give særligt fokus i forbindelse med hovedaktionærbeskatning - idet du dels skal kende de relevante opmærksomhedspunkter, dels også bør være på forkant med udviklingen i form af den seneste lovgivning samt ikke mindst den nyeste praksis fra domstolene og skattemyndighederne.

Derfor vil der blive set på de seneste lovgivningstiltag, der enten er vedtaget eller forventes gennemført inden udgangen af 2021.

Desuden gennemgås status for håndtering af en række af de problemstillinger, som hovedaktionærer hyppigst oplever udfordringer med i forhold til skatteretten.  I undervisningen om dette inddrages i betydeligt omfang de afgørelser, der hjælper med til at fastlægge de skatteretlige grænser – både afgørelser, som Skattestyrelsen selv har offentliggjort, men også en række af de ikke-offentliggjorte.

Endelig vil der også blive givet opmærksomhed til de punkter, som Skattestyrelsen har valgt at give særlig kærlighed og fokus – f.eks. håndtering af biler og aktionærlån.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt ud fra en praktikers synsvinkel. Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål.

Kursusmateriale med brugsværdi

Alle deltagere får udleveret undervisningsmateriale, som også efterfølgende kan anvendes, når der i praksis opstår spørgsmål/tvivl.

Som deltager vil du få indblik i følgende emner:

  • Ny lovgivning, der vedrører selskaber og/eller hovedaktionærer – de seneste tiltag, der berører virksomheden og ejerne
  • Generationsskifte – særlige opmærksomhedspunkter
  • Maskeret udlodning/udbytte – hvornår, hvordan, værdiansættelse mv.
  • Honorering af hovedaktionær – hvordan er den mest skatteeffektive sammensætning?
  • Hovedaktionærlån – hvad siger praksis, og hvordan ”reparerer” man situationen?
  • Processen – hvilke spilleregler gælder for Skattestyrelsen, og hvordan håndterer man skattesagen, når/hvis den kommer?

Underviser:

John Cederskjold Kierans er jurist fra Aarhus Universitet og Master of Tax fra CBS.  Han har i 23 år arbejdet med skattespørgsmål hos både skattemyndighederne, hos Mærsk og på rådgiversiden.  John har gennem årene beskæftiget sig med en meget bred vifte af praktiske problemstillinger fra hovedaktionærbeskatning og virksomhedsforpligtelser til komplicerede skattesager - og ikke mindst undervisning.

John Cederskjold-Kierans bliver evalueret til 6,6 ud af 7 på sin viden om emnet og sin evne til at formidle sin undervisning

Hvad siger dine kolleger i branchen:

9 ud af 10 kursister vil anbefale kurset til andre.

9 ud af 10 kursister udtrykker stor tilfredshed med kurset og dets faglige niveau. Kurset lever op til kursusbeskrivelsen og undervisningen er praktisk anvendelig.

”God sammenhæng mellem beskrivelse og det faktisk kursus. Dygtig underviser” Kursist

God underviser og formidler, som gjorde hele dagen interessant med sin praktiske tilgang til området” Kursist

”Et rigtig godt kursus, høj faglighed og ikke mindst etik!” Kursist

”God formidling på forståelig vis. Rigtig god inddragelse af praksis og spørgsmål undervejs. God idé med quiz i starten og dilemmaer undervejs, som gjorde undervisningen spændende og relevant. Jeg vil bestemt anbefale kurset og underviserne”. Kursist


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber