Hvidvaskloven og Revisorloven i praksis

Få svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision.

Kurset henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder.

Få svar på:

 • Hvordan skal Hvidvasklovens bestemmelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer fortolkes?

 • Hvordan efterlever revisionsvirksomheden kravene til politikker og procedurer efter HVL § 8?

 • Hvordan skal Revisorloven fortolkes i en praktisk hverdag? Og hvordan sikrer revisor sikrer sig, at han/hun til alle tider overholder lovens regler?

 • Hvordan undgår revisor ofte forekommende praktiske faldgruber relateret til de to love.

KURSUSBESKRIVELSE:

Kurset er for godkendte revisorer og erfarne medarbejdere, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven og revisorloven.

Hvidvaskloven er blevet endnu mere central for revisionsvirksomheder over tid, og indeholder en lang række pligter som har stor betydning for revisors praktiske hverdag. Men hvordan skal lovens bestemmelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer egentlig fortolkes? Og hvordan efterlever revisionsvirksomheden kravene til politikker og procedurer efter HVL § 8?

Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer revisor sig, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber og hvordan disse undgås.

Kursets opbygning:

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan skal begrebet ”god revisorskik” i revisorlovens § 16 egentlig fortolkes?
   
 • Hvad skal revisor være opmærksom på ved udfærdigelse af revisionspåtegningen, og hvordan skal revisor ”reagere” i forbeholdssituationer og ved fremhævelse af forhold?
   
 • Hvordan kan dokumentationskravene i revisorlovens § 23 efterleves?
   
 • Hvorledes skal risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 udarbejdes?
   
 • Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker og procedurer på området for hvidvask formuleres for at være tilstrækkeligt konkrete?

 

Undervisningsform:

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

 

Underviser:

Underviser på kurset er statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der igennem egne praktiske erfaringer samt myndighedsarbejde har opnået et unikt kendskab til revisorloven. Martin Samuelsen er endvidere medforfatter på 5. udgave af ”Revisorloven med kommentarer” (karnov 2018), og ”Revision i Praksis” (2019, 2. udgave). Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisionsfaglige forhold.


Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu