Hvidvaskloven og Revisorloven i praksis

Få svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision


Dine forudsætninger:

Kurset henvender sig til den godkendte revisor og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder.

Få svar på:

  • Hvordan skal Hvidvasklovens bestemmelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer fortolkes?
  • Hvordan efterlever revisionsvirksomheden kravene til politikker og forretningsgange efter HVL § 8?
  • Hvordan skal Revisorloven fortolkes i en praktisk hverdag? Og hvordan sikrer revisor, at han/hun til alle tider overholder lovens regler?
  • Hvordan undgår revisor ofte forekommende praktiske faldgruber relateret til de to love

Kursusbeskrivelse:

Kurset er for godkendte revisorer og erfarne medarbejdere, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven og revisorloven.

Hvidvaskloven er blevet endnu mere central for revisionsvirksomheder over tid, og indeholder en lang række pligter som har stor betydning for revisors praktiske hverdag. Men hvordan skal lovens bestemmelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer egentlig fortolkes? Og hvordan efterlever revisionsvirksomheden kravene til politikker og forretningsgange efter HVL § 8?

Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer revisor, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber og hvordan disse undgås.

Kursets opbygning:

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvordan skal begrebet ”god revisorskik” i revisorlovens § 16 egentlig fortolkes?
  2. Hvad skal revisor være opmærksom på ved udfærdigelse af revisionspåtegningen, og hvordan skal revisor ”reagere” i forbeholdssituationer og ved fremhævelse af forhold?
  3. Hvordan kan dokumentationskravene i revisorlovens § 23 efterleves?
  4. Hvilke særlige opmærksomhedspunkter er der i relation til risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 for en revisionsvirksomhed?
  5. Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker og forretningsgange på området for hvidvask tilrettelægges i en revisionsvirksomhed for at være tilstrækkeligt konkrete og effektive? 

Undervisningsform:

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

Underviser:

Underviser på kurset er statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der igennem praktisk arbejde samt myndighedsarbejde har opnået et unikt kendskab til revisorloven og hvidvaskloven. Martin Samuelsen er endvidere medforfatter på 5. udgave af ”Revisorloven med kommentarer” (karnov 2018), og ”Revision i Praksis” (2019, 2. udgave). Martin Samuelsen er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisions- og hvidvaskfaglige forhold.

 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber