Koncernregnskab

På dette to timers webinar bliver du opdateret på koncernregnskabet, herunder på konsolideringsprocessen, elimineringer og udligninger, topjusteringer mv. – alt sammen understøttet af praktiske eksempler, så det er nemmere at forstå.


Webinaret fokuserer på hvordan koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og hvordan du helt lavpraktisk udarbejder det.

Undervisningen understøttes af praktiske eksempler fra virkelighed, så det er nemmere at forstå og lige til at bruge i din egen hverdag. Du kan også medbringe dine egne konkrete udfordringer og spørgsmål.

Konkret fokuserer webinaret blandt andet på:

  • Kort om krav til koncernregnskabet efter årsregnskabsloven
  • Konsolidering af tilknyttede virksomheder – herunder blandt andet tidspunkt for overtagelse, minoritetsinteresser, omregning i udenlandsk valuta mv.
  • Elimineringer og udligninger – herunder blandt andet interne transaktioner og balancer, forskellige regnskabsprincipper, interne tab og avancer mv.
  • Topjusteringer – herunder blandt andet nedskrivninger, skatteaktiver, goodwill og earn-out

Webinaret henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, som arbejder med koncernregnskaber, men også til medarbejdere, regnskabschefer eller CFO’er, som arbejder i danske koncerner (moderselskab) eller som indgår i en international koncern (datterselskab).

Du kan deltage live og stille spørgsmål til underviseren og indgå i dialog. Alternativt kan du gense webinaret senere, når det passer dig bedst.

To timers webinar om koncernrevision

Er du opmærksom på at vi også udbyder et to timers webinar om koncernrevision.
 

Underviser

Mere info kommer snarest.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber