Koncernregnskab og -revision

Kurset er relevant både for koncernrevisor og komponentrevisor – og uanset om koncernen er national eller international. Kurset indeholder praktiske eksempler og løsninger, der kan bruges i hverdagen.


Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision.  Kurset omfatter koncernregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven, herunder de seneste ændringer. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

 • Udføre revision i praksis på koncerner
 • Dokumentere koncernrevision i overensstemmelse med ISA-standarder
 • Opstilling af koncernregnskab efter ændringer til årsregnskabsloven
 • Lære at eliminere og udligne interne transaktioner i internationale virksomheder

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus giver dig indblik i reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber, herunder de seneste retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen, samt foretage revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor. Der lægges vægt på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder, udligninger og elimineringer samt konsolidering. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Kurset sætter fokus på

 • Opstilling og indhold af koncernregnskaber i praksis
 • Regnskabsmæssig behandling af minoritetsinteresser
 • Regnskabsmæssig behandling af køb og salg af virksomheder
 • Regnskabsmæssig behandling af udenlandske virksomheder
 • Regnskabsmæssig behandling af udligninger og elimineringer
 • Kvalitetskontrollens krav til koncernrevision, jf ISA 600
 • Praktisk revision af koncernregnskaber i overensstemmelse ISA-standarder

Du vil lære om reglerne for komponentrevisor og krav til planlægning, dokumentation og konklusion, hvor revisionen er en del af en større koncernrevision. 

Emner der vil indgå i kurset:

Koncernregnskab

 • Koncernregnskabspligt
 • Udarbejdelse af koncernregnskab
 • Konsolidering, eliminering og udligning
 • Tilkøbte og frasolgte virksomheder
 • Trinvise overtagelser
 • Minoritetsinteresser

Koncernrevision

 • Planlægning og udførelse af koncernrevision
 • Væsentlighed og risici ved koncernrevision
 • Komponentrevisor og dennes opgaver
 • Krav til kvalitetssikring
 • Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Praktisk eksempler

 • Afgørelser fra ekstern kvalitetskontrol

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere

Offentliggøres senere

Den samlede vurdering af kurset såvel som kursets praktiske anvendelighed vurderes til 9 ud af 10

9 ud af 10 kursister vil anbefale dette kursus til en kollega i branchen

Hvad siger dine kolleger i branchen:

”Super fint kursus med gode cases og LØSNINGER, der kan bruges i hverdagen”

”God vekselvirkning mellem emner og cases”

NB Fordelingen af efteruddannelsestimer er vejledende og vil blive endeligt fastlagt tættere på kursusafholdelse.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber