Koncernregnskab og -revision

Kurset er relevant både for koncernrevisor og komponentrevisor – og uanset om koncernen er national eller international. Kurset indeholder mange praktiske eksempler og løsninger, der kan bruges i hverdagen.

Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision. Kurset omfatter koncernregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven, herunder de seneste ændringer. Der undervises på masterniveau.

Efter kurset vil du kunne:

 • Udføre revision i praksis på koncernregnskaber
 • Dokumentere koncernrevision i overensstemmelse med ISA-standarder
 • Opstilling af koncernregnskab efter ændringer til årsregnskabsloven
 • Eliminere og udligne interne transaktioner i internationale virksomheder

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus giver dig indblik i reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber, herunder de seneste retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen fra maj 2018 samt regnskabsvejledning for regnskabsaflæggelse, der forventes opdateret i foråret 2020. Du lærer at foretage praktisk revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor, endvidere fokuserer vi på nødvendig dokumentation til kvalitetssikring af opgaven. Hovedvægten er på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder, udligninger og elimineringer samt konsolidering. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Kurset sætter fokus på:

 • Opstilling og indhold af koncernregnskaber i praksis
 • Dilemmaer vedrørende indregning og måling af:
  • minoritetsinteresser
  • køb og salg af virksomheder
  • af udenlandske virksomheder
  • udligninger og elimineringer
 • Kvalitetskontrollens krav til koncernrevision, jf ISA 600
 • Praktisk revision af koncernregnskaber i overensstemmelse ISA-standarder, herunder udvælgelse af komponenter og scope for hver komponent

Du vil lære om reglerne for komponentrevisor og krav til planlægning, dokumentation og konklusion, hvor revisionen er en del af en større koncernrevision.  Kurset omhandler nyeste regler for koncerner ifølge ”ny” årsregnskabslov.

Emner der vil indgå i kurset:
Koncernregnskab

 • Koncernregnskabspligt
 • ​Udarbejdelse af koncernregnskab
 • Konsolidering, eliminering og udligning
 • Tilkøbte og frasolgte virksomheder
 • Minoritetsinteresser

Koncernrevision

 • Planlægning og udførelse af koncernrevision
 • Væsentlighed og risici ved koncernrevision
 • Komponentrevisor og dennes opgaver
 • Krav til kvalitetssikring
 • Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Praktisk eksempler

 • Afgørelser fra ekstern kvalitetskontrol

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere
Peter Thor Kellmer, Statsautoriseret revisor, Beierholm. Peter Thor Kellmer er en underviser med en lang undervisningserfaring i FSR – danske revisorer, hvor han i en længere årrække har været medlem af Regnskabsteknisk udvalg. Peter arbejder i faglig afdeling i Beierholm med fokus på regnskabsmæssige forhold indenfor SMV-virksomheder.

Peter Thor Kellmer får topkarakter for sin undervisning på dette kursus.
Den samlede vurdering af kurset såvel som kursets praktiske anvendelighed vurderes til 9 ud af 10
9 ud af 10 kursister vil anbefale dette kursus til en kollega i branchen

Hvad siger dine kolleger i branchen:

”Underviseren er altid godt til at tage udgangspunkt i deltagernes cases”

”Super fint kursus med gode cases og LØSNINGER, der kan bruges i hverdagen”

”Kanon underviser – ham kan vi godt bruge igen”

”God vekselvirkning mellem emner og cases”

NB Fordelingen af efteruddannelsestimer er vejledende og vil blive endeligt fastlagt tættere på kursusafholdelse.

 


Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu