Koncernrevision

På dette 2 timers webinar bliver du opdateret på koncernrevision, så du undgår de typiske faldgruber og er klar til at udføre opgaverne så effektivt som muligt.


Her fokuserer vi på de mest centrale dele af ISA 600 Koncernrevision, og den praktiske gennemførelse af koncernrevisioner – i Danmark og internationalt – så du undgår de typiske faldgruber vi ser i nogle af tilsynssagerne.

Vores underviser har fokus på det praktiske. Undervisningen understøttes med eksempler. Der er altså langt fra tale om en komplet teoretisk gennemgang af ISA 600 – tværtimod!

Konkret fokuserer webinaret blandt andet på:

  • Kort indføring i de meste centrale dele af retningslinjerne i ISA 600 Koncernrevision
  • Rollen som koncernrevisor og ansvaret for koncernrevisionen
  • Identifikation og planlægning omkring største risici for fejl i koncernregnskabet
  • Identifikation af betydelige komponenter (datterselskaber) og scope af koncernrevision (væsentlighed, væsentlige komponenter, erklæringstyper fra komponentrevisorer osv.)
  • Centrale krav til kvalitet i revisionen af koncernregnskabet

Webinaret henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, som arbejder med koncernrevisioner, men også til medarbejdere, regnskabschefer eller CFO’er, som arbejder i danske koncerner (moderselskab) eller som indgår i en international koncern (datterselskab).

Webinaret blev afholdt i efteråret 2022. Der er tale om at du køber adgang til en optagelse.

2 timers webinar om koncernregnskab

Er du opmærksom på at vi også udbyder et 2 timers webinar om koncernregnskabLæs mere og tilmeld dig her.

Underviser

Vores underviser på koncernrevision er statsaut. revisor Peter Thor Kellmer, som er partner i Beierholm og som blandt andet har fokus på regnskabsmæssige forhold i SMV-segmentet. Peter har i en årrække været medlem af blandt andet foreningens regnskabsudvalg (REGU).

Peter har en meget lang undervisningserfaring i FSR – både i regi af vores efteruddannelse for godkendte revisorer, men også i regi af SR-Akademiet, for medarbejdere i branchen på vej mod revisoreksamen. Endvidere er Peter blandt andet tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor.

Erfaringer fra tidligere år

Følgende udtalelser fra tidligere års kurser i emnet vil vi fremhæve:

  • ”God underviser – som altid.”
  • ”Peter underviser på en rigtig god måde så det sikres, at der er plads til skæve spørgsmål. Samtidig undervises der med en god og underholdende humor.”
  • ”Det hele var meget relevant.”
  • ”Dejligt med en underviser, som har lyst til at undervise!”

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber