Koncernrevision

Vi fokuserer på koncernrevision og den ajourførte ISA 600. På dette 2 timers webinar bliver du opdateret og klædt godt på, så du undgår de typiske faldgruber og er klar til at udføre opgaverne så effektivt som muligt.


Her fokuserer vi på de mest centrale dele af den ajourførte ISA 600 om koncernrevision, og den praktiske gennemførelse af koncernrevisioner – i Danmark og internationalt – så du undgår de typiske faldgruber vi ser i nogle af tilsynssagerne.

Vores underviser har fokus på det praktiske. Undervisningen understøttes med eksempler. Der er altså langt fra tale om en komplet teoretisk gennemgang af ISA 600 – tværtimod!

 

  • Kort indføring i de meste centrale dele af retningslinjerne i den ajourførte ISA 600 Koncernrevision
  • Rollen som koncernrevisor og ansvaret for koncernrevisionen
  • Identifikation og planlægning omkring største risici for fejl i koncernregnskabet
  • Identifikation af betydelige komponenter (datterselskaber) og scope af koncernrevision (væsentlighed, væsentlige komponenter, erklæringstyper fra komponentrevisorer osv.)
  • Centrale krav til kvalitet i revisionen af koncernregnskabet

Webinaret henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, som arbejder med koncernrevisioner, men også til medarbejdere, regnskabschefer eller CFO’er, som arbejder i danske koncerner (moderselskab) eller som indgår i en international koncern (datterselskab).

2 timers webinar om koncernregnskab

Er du opmærksom på at vi også udbyder et 2 timers webinar om koncernregnskab. Læs mere og tilmeld dig her

Underviser

Vores underviser på koncernrevision er statsaut. revisor Martin Engelund Hansen, Beierholm og tidligere EY. Martin er en erfaren underviser og har stor praktisk erfaring med koncernrevision.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber