Koncernrevision

På dette 2 timers webinar bliver du opdateret på koncernrevision, så du undgår de typiske faldgruber og er klar til at udføre opgaverne så effektivt som muligt.


Webinaret fokuserer på de mest centrale dele af ISA 600 Koncernrevision, og den praktiske gennemførelse af koncernrevisioner – i Danmark og internationalt – så du undgår de typiske faldgruber vi ser i nogle af tilsynssagerne.

Vores underviser har fokus på det praktiske. Undervisningen understøttes med eksempler og så vidt muligt med inddragelse af webinardeltagerne. Der er altså langt fra tale om en komplet teoretisk gennemgang af ISA 600 – tværtimod!

Konkret fokuserer webinaret blandt andet på:

  • Kort indføring i de meste centrale dele af retningslinjerne i ISA 600 Koncernrevision
  • Rollen som koncernrevisor og ansvaret for koncernrevisionen
  • Identifikation og planlægning omkring største risici for fejl i koncernregnskabet
  • Identifikation af betydelige komponenter (datterselskaber) og scope af koncernrevision (væsentlighed, væsentlige komponenter, erklæringstyper fra komponentrevisorer osv.)
  • Centrale krav til kvalitet i revisionen af koncernregnskabet

Webinaret henvender sig til godkendte revisorer og medarbejdere, som arbejder med koncernrevisioner, men også til medarbejdere, regnskabschefer eller CFO’er, som arbejder i danske koncerner (moderselskab) eller som indgår i en international koncern (datterselskab).

Du kan deltage live og stille spørgsmål til underviseren og indgå i dialog. Alternativt kan du gense webinaret senere, når det passer dig bedst.

2 timers webinar om koncernregnskab
Er du opmærksom på at vi også udbyder et 2 timers webinar om koncernregnskab? Læs mere og tilmeld dig her. 

Underviser
Vores underviser på koncernrevision, men også på koncernregnskab-webinaret, er statsaut. revisor Peter Thor Kellmer, som er partner i Beierholm og som blandt andet har fokus på regnskabsmæssige forhold i SMV-segmentet. Peter har i en årrække været medlem af blandt andet foreningens regnskabsudvalg (REGU).

Peter har en meget lang undervisningserfaring i FSR – både i regi af vores efteruddannelse for godkendte revisorer, men også i regi af SR-Akademiet, for medarbejdere i branchen på vej mod revisoreksamen. Endvidere er Peter blandt andet tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor.

Erfaringer fra tidligere år
I tidligere år har vi afholdt undervisningen i koncernrevision og -regnskab samlet som et fysisk fremmødekursus og med samme underviser. Deltagernes samlede vurdering af kurset var i 2021 4,3 ud af 5 mulige.

Følgende udtalelser fra sidste år vil vi særligt fremhæve:

  • ”God underviser – som altid.”
  • ”Peter underviser på en rigtig god måde så det sikres, at der er plads til skæve spørgsmål. Samtidig undervises der med en god og underholdende humor.”
  • ”Det hele var meget relevant.”
  • ”Dejligt med en underviser, som har lyst til at undervise!”

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber