Øget vægt på intern kontrol og Erhvervsstyrelsens brug heraf ved tilsyn

Vi gennemgår vigtigheden af en effektiv intern kontrol og hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kvalitetskontrollen kan baseres helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens egen overvågnings- og evalueringsproces.

Dette kan blive særdeles attraktivt for revisionsvirksomhederne!

Hvis Erhvervsstyrelsen har vurderet, at revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces er tilstrækkelig, vil kvalitetskontrollen kunne bero helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces. Det kræver blandt andet:

  • at kvalitetskontrollanten ved sin test af funktionaliteten af overvågnings- og evalueringsproces har været overvejende enig i den interne kontrollants observationer i forbindelse med overvågningen af erklæringsopgaver, og
  • der er foretaget passende afhjælpning af observationer fra overvågningen.

Under visse forudsætninger kan resultater fra revisionsvirksomhedens egen gennemgang af erklæringsopgaver, der har været genstand for revisionsvirksomhedens overvågning af erklæringsopgaver, dermed erstatte et tilsvarende antal og typer af erklæringsopgaver, der skulle udtages til kvalitetskontrol i henhold til stikprøvemodellen.

Underviser:

Martin Samuelsen, statsautoriseret revisor. Martin Samuelsen er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Martin har igennem egne praktiske erfaringer samt myndighedsarbejde opnået et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen. Martin har endvidere omfattende undervisningserfaring.


Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu