Øget vægt på intern kontrol og Erhvervsstyrelsens brug heraf ved tilsyn

Vi gennemgår vigtigheden af en effektiv intern kontrol og hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kvalitetskontrollen kan baseres helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens egen overvågnings- og evalueringsproces.

Dette kan blive særdeles attraktivt for revisionsvirksomhederne!


Onlinekursus inkl. faglig konsultation

KURSUSBESKRIVELSE

Hvis Erhvervsstyrelsen har vurderet, at revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces er tilstrækkelig og effektiv, vil kvalitetskontrollen kunne bero helt eller delvist på resultaterne af revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces. Det kræver blandt andet:

  • at udtagelse af erklæringsopgaver afspejler revisionsvirksomhedens kunde- og opgavesammensætning,
  • at kvalitetskontrollanten ved sin test af funktionaliteten af overvågnings- og evalueringsproces har været overvejende enig i den interne kontrollants observationer i forbindelse med overvågningen af erklæringsopgaver, og
  • der er foretaget passende afhjælpning af observationer fra overvågningen.

Under visse forudsætninger kan resultater fra revisionsvirksomhedens egen gennemgang af erklæringsopgaver, der har været genstand for revisionsvirksomhedens overvågning af erklæringsopgaver, dermed erstatte et tilsvarende antal og typer af erklæringsopgaver, der skulle udtages til kvalitetskontrol i henhold til stikprøvemodellen.

Bemærk: Dette kursus er en optaget version af et webinar, der blev afholdt live i december 2020. I prisen for kurset indgår ligeledes en telefonisk konsultation med underviser om revisionsvirksomhedens nuværende interne overvågning, og hvordan denne kan tilpasses mest effektivt. Efter du har gennemgået kurset, kontakter du underviser via de kontaktoplysninger der er i præsentationen, og henviser til din deltagelse i dette kursus.

Sådan fungerer det:

Du køber kurset ved at klikke på 'læg i kurv' til højre på siden her og gennemfører købet. Derefter vil du få tilsendt video-filen fra vores Kursusafdeling, når vi har registreret dit køb. Du har adgang til videoen på ubegrænset tid. For at få udstedt et kursusbevis for dette kursus bedes du gennemse kurset og notere dig de tre koder, der præsenteres uafhængigt af hinanden i løbet af webinaret. Ved afslutningen af webinaret skal du sende koderne til vores Kursusafdeling, der herefter udsteder et kursusbevis.

Underviser:

Martin Samuelsen, statsautoriseret revisor, er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Martin har et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, og kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, herunder kravene til revisors overholdelse af hvidvaskloven, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen og hvidvaskkontrollen. Martin er indehaver af virksomheden Inspicio ApS, der bistår revisionsvirksomheder med regeloverholdelse, herunder gennemførelse af intern kontrol og bistand ved Erhvervsstyrelsens eksterne kontrol. Martin har endvidere omfattende undervisningserfaring.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber