Omstrukturering - skattemæssige modeller

Deltag på vores kursus om omstruktureringer og succession og bliv ajourført om det seneste nye på området og bliv skarp på de skattemæssige problemstillinger, du møder i forbindelse med omstruktureringer.


Dette kursus gør dig i stand til at vælge den bedst mulige model for en omstrukturering og/eller et generationsskifte – som er helt afgørende viden i din dialog med dine kunder. Bliv ajourført inden for området og undgå de typiske faldgruber.

På kurset gennemgår vi praktiske eksempler, som du kan blive inspireret af til dialogen med dine egne kunder, som står over for en omstrukturering og/eller et generationsskifte.

Bliv opdateret på anvendelsen af skattefri omstruktureringer ved gennemførelsen af generationsskifte – og få en opsummering af regelsættet om succession, samt øvrige skattemæssige forhold.

På kurset behandler vi blandt andet følgende emner:

 • Ajourføring om aktuelle afgørelser, som er relevante for kursets målgruppe
 • Seneste relevante bindende svar fra skattemyndighederne
 • Skattefri fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
 • Skattefri aktieombytning
 • Praksis om skatteomgåelsesklausulen i forhold til omstruktureringer
 • Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • A/B modeller
 • Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
 • Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter

Kurset har et praktisk fokus og gør dig i stand til at vælge den bedst mulige løsning for dine kunder. Du bliver godt rustet til at vælge mellem de forskellige muligheder og vil dermed kunne yde en kvalificeret og kompetent rådgivning, der er i overensstemmelse med den seneste lovgivning på området.

Kursets målgruppe

Kurset henvender sig til godkendte revisorer og erfarne medarbejdere, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste lovgivning inden for området.

Kurset henvender sig også til jurister, skattekonsulenter m.v., der arbejder – eller gerne vil arbejde mere – med omstruktureringer.

Kurset er praktisk orienteret og du forventes at have en grundlæggende teoretisk viden om de mest gængse omstruktureringsmodeller.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

8 OE-timer

Kurset giver dig 8 OE-timer inden for "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".

Underviser

Vores undervisere er skattespecialisterne Alexander Frank Nielsen, Manager i EY, og Troels B. Skak, Partner i EY.

Erfaringer fra tidligere år

Kurset fik i 2022 rigtig gode tilbagemeldinger og følgende udtalelser fra tidligere år vil vi særligt fremhæve:

 • ”Jeg synes kurset var meget godt dækkende med mange gode gennemgange af afgørelser og praksis.”
 • ”God disponering af dette kursus!”
 • ”Alle emner er meget relevante, og det er godt der er tid til spørgsmål.”

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber