Omstrukturering - skattemæssige modeller

Få udfordret praktikken og bliv skarp på de skattemæssige problemstillinger, du møder i forbindelse med omstruktureringer.


Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt erfarne medarbejdere, som overvejende beskæftiger sig med klasse B og C virksomheder. Derudover henvender kurset sig også til jurister, skattekonsulenter m.v., der arbejder – eller gerne vil arbejde mere - med omstruktureringer. Kurset er praktisk orienteret, og du forventes at have en grundlæggende teoretisk viden om de mest gængse omstruktureringsmodeller. Der undervises på masterniveau.

Udbytte

 • Kurset ruster dig til at vælge mellem forskellige muligheder i den konkrete situation
 • Du får redskaberne til at yde en professionel rådgivning, der er i tråd med de seneste lovændringer og nyeste praksis.

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus gør dig i stand til at vælge den bedst mulige model for en skattefri omstrukturering og/eller et generationsskifte. Du får gennemgået praktiske eksempler, som du kan blive inspireret af i forbindelse med rådgivning af dine kunder, som står over for en omstrukturering og/eller et generationsskifte.

Bliv opdateret på anvendelsen af skattefri omstruktureringer ved gennemførelsen af generationsskifte – og få en opsummering af regelsættet om succession, samt øvrige skattemæssige forhold.

På kurset behandles følgende emner:

 • Skattefri fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
 • Skattefri aktieombytning
 • Praksis om skatteomgåelsesklausulen i forhold til omstruktureringer
 • Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • A/B modeller
 • Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
 • Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
 • Bindende svar fra skattemyndighederne
 • Aktuelle afgørelser

Kurset har et praktisk fokus og gør dig i stand til at vælge den bedst mulige løsning for dine kunder. Du bliver godt rustet til at vælge mellem de forskellige muligheder, der findes og vil dermed kunne yde en kvalificeret og kompetent rådgivning, der er i overensstemmelse med den seneste lovgivning på området.

Undervisningsform


Undervisningen er en kombination af teoretisk opdatering og gennemgang af nyeste lovgivning, og seneste retspraksis suppleret med praktiske eksempler.

Undervisere


Susanne Kjær, Associate Partner, EY
Ebbe Melchior, Partner, Head of Tax, Grant Thornton

8 ud af 10 vil anbefale kurset til en kollega i branchen.

Hvad siger dine kolleger om kurset?

”Gode undervisere som også er gode til at formidle og bringe relevante skattesager i brug”.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber