Renteswapaftaler - revision og regnskab

Forstå betydningen af de nye vejledninger om renteswapaftaler fra Erhvervsstyrelsen og bliv undervist i, hvordan du reviderer renteswapaftaler.


Erhvervsstyrelsens vejledninger om renteswapaftaler for regnskabsklasse A-D blev publiceret i marts 2021. Vejledningerne ændrer væsentlig på den måde hvorpå de danske virksomheder har målt renteswapaftaler i regnskaberne. Vejledningerne gælder nu, dvs. også for årsrapporten 2020.

Det er vigtigt at du som revisor forstår:

1) Hvordan renteswapaftaler skal måles i regnskaberne

2) Hvordan du reviderer dem.

På dette online kursus gennemgår vi de relevante regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser om renteswapaftaler. Bagefter er du godt klædt på til at kunne tage dialogen med dine kunder om renteswapaftaler i regnskabet. Du bliver også klædt på til at kunne revidere både basisværdien og den regulerede basisværdi.

På online kurset kommer vi omkring følgende emner:

Regnskabsmæssig behandling af renteswapaftaler:

 • Ministersvar fra efteråret 2020 om måling af renteswapaftaler
 • Vejledning fra Erhvervsstyrelsen
 • Beslutningstræ 
 • Basisværdi – oplyst af banken
 • Basisværdi reguleret for egen kreditrisiko
 • Oplysningskrav iht. årsregnskabsloven

Revisionsmæssige overvejelser om renteswapaftaler:

 • Overvejelser på planlægningstidspunktet
 • Væsentlighed og betydning ift. renteswapaftaler
 • Revision af basisværdi
 • Kreditrisikoen inkl. kreditrating
 • Sikkerhedsstillelser
 • Revision af basisværdi reguleret for egen kreditrisiko

Undervisere:
Henrik Grønnegaard og Peter Storgaard.

Henrik Grønnegaard er regnskabsspecialist i Deloittes faglig afdeling og viceformand i FSR – danske revisorers Regnskabsudvalg (REGU). Henrik har deltaget i foreningens møder med Erhvervsstyrelsen, hvor den regnskabsmæssige behandling af renteswapaftaler blev drøftet, ligesom han deltager i den arbejdsgruppe, der er nedsat under REGU, som udgiver vejledning til foreningens medlemmer om renteswapaftaler i regnskabet. Henrik har ligeledes deltaget i Regnskabsrådets møder, hvor emnet blev drøftet.

Peter Storgaard er revisionsspecialist i BDO’s faglig afdeling og medlem af foreningens Revisionstekniske udvalg (REVU). Peter er ekspert i finansielle kontrakter og står bl.a. i spidsen for BDO’s team, som involveres, når kunder har indgået renteswapaftaler. Peter deltager i arbejdsgruppen under REVU, som udgiver vejledning til foreningens medlemmer om renteswapaftaler.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber