Revisionspåtegninger og erklæringer

Få en gennemgang af det samlede regelsæt, som gælder for revisors afgivelse af revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, erklæringer om udvidet gennemgang og review samt revisors andre erklæringer med og uden sikkerhed.


Kurset er for dig, der er godkendt revisor samt ledende medarbejdere. Kurset har en praktisk tilgang med eksempler, cases og dilemmaer suppleret med Erhvervsstyrelsens og FSR’s fortolkning af konkrete og aktuelle problemstillinger.

Udbytte:

  • Hvordan vælger revisor den korrekte erklæring samt udformning af erklæring?
  • Typiske faldgruber i revisors erklæringer
  • Indblik i konkrete eksempler, cases og dilemmaer suppleret med Erhvervsstyrelsens og FSR’s fortolkning af konkrete og aktuelle problemstillinger

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af det samlede regelsæt, som gælder for revisors afgivelse af revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, erklæringer om udvidet gennemgang og review samt revisors andre erklæringer med og uden sikkerhed. Kurset vil have en praktisk tilgang med eksempler, cases og dilemmaer suppleret med Erhvervsstyrelsens og FSR’s fortolkning af konkrete og aktuelle problemstillinger.

På kurset vil du ligeledes få en opdatering i, hvorledes du foretager valg af korrekt erklæring og udformningen af erklæring, ligesom du vil få en kort ajourføring i seneste tendenser på revisionspåtegninger for børsnoterede kunder og hvorledes du læser disse påtegninger.

Målgruppe

Godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

Kurset kommer rundt og følgende områder:

  • Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, herunder forbehold, fremhævelser, underskriftsforhold mv.
  • Erklæring om udvidet gennemgang og review
  • Andre erklæringer med og uden sikkerhed, herunder selskabsretlige erklæringer
  • Going concern
  • Erklæringer på børsnoterede selskaber mv.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Underviser:

Karsten Andersen, statsautoriseret revisor. Karsten har gennem mere end 15 år arbejdet i og senest ledet en faglig afdeling med særligt fokus på revision, intern og ekstern kvalitetskontrol, disciplinærnævns- og erstatningssager. Karsten har endvidere siddet i FSR’s Revisionstekniske Udvalg (REVU), skrevet flere artikler og har i en lang årrække være ekstern lektor på CBS. Karsten er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde med afsæt i aktuelle cases og dilemmaer.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber