Revisors rådgivning om gave, arv og dødsbo

Bliv opdateret med nyeste regler og praksis og bliv helt skarp på revisors udfordringer ved rådgivning og praktisk gennemførelse inden for gaveoverdragelse og arv samt dødsbobeskatning – både for arvinger og længstlevende ægtefælle.


Kurset er for dig der er godkendt revisor eller cand.merc.aud. med flere års erfaring. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

 • Få et indgående indblik i revisors særlige udfordringer ved medvirken til den ”hardcore” del af virksomhedsoverdragelser – både i rådgivnings- og gennemførelsesfasen
 • Bliv ajourført med den nyeste lovgivning og nyeste praksis på området.
 • Hold dig skarp omkring overdragelse med og uden skattemæssig succession

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus giver indgående indblik revisors særlige udfordringer ved medvirken til den ”hardcore” del af virksomhedsoverdragelser – både i rådgivnings- og gennemførelsesfasen – ved overdragelse af erhvervsmæssige virksomheder og skatteaktiver, når der skal ske overoverdragelse til arvinger og længstlevende ægtefælle i forbindelse med generationsskifte af erhvervsmæssige virksomheder i levende live og i dødsboer.

Du bliver opdateret med nyeste lovgivning og nyeste praksis på området.

Indholdet i kurset vil koncentrere sig om overdragelse med og uden skattemæssig succession ved overdragelse af personligt ejede virksomheder og skatteaktiver i levende live og ved dødsboskifte, herunder værdiansættelse af aktiver/kapitalandele samt berigtigelse af overdragelsessummer med gæld, gaver/passivposter samt udskudt skat.

Kurset er teoretisk og praktisk orienteret, og på kurset gennemgås bl.a.:

 • Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
 • Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
 • Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
 • Værdiansættelse af kapitalandele
 • Opsparet overskud i virksomhedsordningen
 • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
 • Beregning af gaveafgift og boafgift
 • Skattefri virksomhedsomdannelse

Undervisningsform

Kurset er en kombination af undervisning, diskussion og gennemgang af materialesamling.

Underviser

Karsten Gianelli, Skatterådgiver, Beierholm


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber