Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

En af Revisors væsentligste roller som rådgiver i forbindelse med investeringsejendomme vedrører værdiansættelsen. 


Dette gælder ved køb og salg samt ved den løbende værdiansættelse i årsregnskabet. Afhængig af ejendomstype, forudsætninger, lejegrundlag, markedsforhold mv., kan ejendomme, som umiddelbart forekommer identiske have væsentlig forskellige værdier.

KURSUSBESKRIVELSE

Kursuset er opbygget i 4 dele med følgende hovedindhold:

Del 1 (ca. 25%) – Forudsætninger og grundlagt for værdiansættelsen:

 • Grundlæggende lovgivning og standarder
 • Forudsætninger og ”vurderingstema”
 • Aftalegrundlag

​Del 2 (ca. 40%) – Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme:

 • Discounted Cash Flow (DCF)
   
 • Den afkastbaserede model
   
 • Datagrundlag til brug for modellerne - lejeforhold, driftsomkostninger, referenceafkast, markedsforhold mv.
   
 • Risici ved modellerne samt datagrundlaget herunder følsomhedsanalyse
   
 • Eksempler og cases fra forskellige ejendomstyper - boligudlejningsejendomme (nye og OMK), kontorejendomme og lager- og industriejendomme.

Del 3 (ca. 10%) – Opsamling og praktisk eksempel på vurdering af erhvervsejendomme  

 • Med udgangspunkt i konkret eksempel, gennemgås en beregning fra lejekontrakt til markedsværdi.

Del 4 (ca. 25%) – ”Særlige ejendomme” - Grundlag og beregningsmetoder

 • Residualberegninger - vurdering af grundarealer, bygninger på lejet grund mv.

 • Vurderinger på baggrund af drift og omsætning - vurdering af hoteller og visse butikker

 • Nedskrevet genanskaffelsesværdi - vurdering af offentlige ejendomme uden cash flow, svømmehaller mv.

 • "Meget" særlige erhvervsejendomme - vurdering af brugsretter mv.

Form:

Undervisningen vil tage udgangspunkt i traditionel ”tavle undervisning”, hvor der vil være indlagt 6-8 mindre ”Q&A seancer”. Herudover bør kursisterne bidrage med personlige erfaringer og oplevelser i forbindelse med vurderingsarbejdet, således vi kan få en dialog omkring de væsentligste problemstillinger.

Under hensyntagen til den komprimeret gennemgang, vil der ikke være tid til løsning og gennemgang af opgaver. 

Underviser

Per Weinreich, COO, Cand.merc.aud., MDE, MRICS CBRE A/S


Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu