SMV-revisor 360 grader

Ny spændende webinarrække

- med 10 timers højaktuel efteruddannelse


I et helt nyt læringskoncept inviterer statsautoriseret revisor Karsten Andersen en række fageksperter til at tale om dét, der typisk fylder på SMV-revisors arbejdsbord. I løbet af 10 læringsmøder bliver SMV-revisors opgaver sat i en ramme, hvor konkrete læringspunkter tager udgangspunkt i de opgaver og tvivlsområder, der typisk optager SMV-revisor i løbet af året. De højaktuelle episoder tager afsæt i en teoretisk kerne, ny lovgivning og bliver udfoldet og eksemplificeret igennem konkrete cases.

Du kan følge alle læringsmøderne hjemmefra på din PC. Du vælger selv, om du deltager live på læringsmøderne eller foretrækker at få dem tilsendt som optaget webinar efter afholdelse.

Webinarrækken giver dig i alt 10 timer til din obligatoriske efteruddannelse. Fordelingen af efteruddannelsestimerne er med forbehold for mindre ændringer.

Bemærk

I forbindelse med dit køb af webinarrækken vil du via mail få tilsendt et personligt password, som ikke må videregives eller distribueres.

Din adgang til webinarrækken er personlig og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse fra kurset er forbudt.

Indholdet tilhører FSR - danske revisorer, og enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af FSR - danske revisorer.

For at kunne dokumentere din deltagelse i webinarrækken vil der undervejs i hvert af de 10 læringsmøder blive nævnt en kode. Når du er færdig med hele webinarrækken, skal disse koder efterfølgende sendes samlet på mail til kursus@fsr.dk, hvorefter du vil få tilsendt dit kursusbevis med 10 timers obligatorisk efteruddannelse.

Du skal være indstillet på at forberede dig ved at gennemlæse det udsendte materiale, der forudsættes bekendt inden deltagelse på enkelte af de 10 læringsmøder.

 

KURSUSBESKRIVELSE

De 10 læringsmøder er designet ud fra nedenstående læringsmål. I det 10. og sidste læringsmøde samler statsautoriseret revisor Karsten Andersen op på, hvad vi har lært undervejs. Det betyder, at du får opdateret din viden om både regler og praksis inden for de enkelte emner, som du kan tage med videre i dit arbejde i SMV-segmentet.

Webinarrækken henvender sig til alle SMV-revisorer med følgende læringsmål:

  • At gøre SMV-revisor skarp på håndteringen af de opgaver og udfordringer, der lander på bordet i løbet af året. Webinarerne er tidsmæssigt placeret på året efter SMV-revisors typiske årshjul.
  • At øge SMV-revisors kvalitet i sin dokumentation, når der skal afgives erklæringer.
  • At blive opdateret på vigtige områder som skatte- og momslovgivning, GDPR, hvidvask, selskabsret.
  • At blive opfrisket på aktuelle regnskabs- og revisionsmæssige emner.

 

De 10 læringsmøder afholdes mandag morgen kl. 09-10 på følgende datoer:

19. april kl. 09-10: Velkommen til SMV- revisor 360 grader - Fokus på Going concern v. statsautoristeret revisor Karsten Anderen

3. maj kl. 09-10: Aktuel moms v. Chris Pedersen, momspartner, BDO

10. maj kl. 09-10: Aktuel skat v. skattepartner Ida Helena Gert Jensen, EY

23. august kl. 09-10: Forstå din kunde v. statsautoriseret revisor Karsten Andersen

6. september kl. 09-10: Hvidvask v. statsautoriseret revisor Martin Samuelsen

20. september kl. 09-10: Aktuelt regnskab v. statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer, Beierholm

27. september kl. 09-10: Kapitalandele v. statsautoriseret revisor Karsten Andersen

4. oktober kl. 09-10: Selskabsretslige dokumenter v. partner og fagleder for selskabsretlige forhold, Jesper Seehausen, Beierholm

25. oktober kl. 09-10: Aftalebrev inkl. GDPR v. statsautoriseret revisor Martin Samuelsen

22. november kl. 09-10: Investeringsejendomme og kursusopsamling v. statsautoriseret revisor Karsten Andersen – afslutning og opsamling

 

Om undervisningsformen

En række fagspecialister er inviteret til at forestå de forskellige digitale læringsmøder, der både foregår live og optages, således at de senere kan følges uafhængigt af tid og sted.

I løbet af 10 læringsmøder bliver SMV-revisors opgaver sat i en ramme, hvor konkrete læringspunkter tager udgangspunkt i de opgaver og tvivlsområder, der typisk optager SMV-revisor i løbet af året. De højaktuelle episoder tager afsæt i en teoretisk kerne, ny lovgivning og bliver udfoldet og eksemplificeret fx igennem konkrete cases.

Statsautoriseret revisor Karsten Andersen er kaptajn på webinarrækken og har inviteret en række dygtige fageksperter til at komme grundigt rundt om en række specifikke og relevante temaer i revisors årshjul. Når du har deltaget i hele webinarrækken, kan du glæde dig over at være ajourført med højaktuel og faglig viden om ny lovgivning, faldgruber og konkrete cases.

 

NB. Som kursist skal du være indstillet på at forberede dig ved at gennemlæse det udsendte materiale, der forudsættes bekendt inden deltagelse på enkelte af de 10 læringsmøder.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber