SMV360 - 2021

Bemærk at du her køber adgang til optagelser fra webinar-serien vi afholdte i 2021.

10 timers efteruddannelse


Du køber her adgang til optagelserne af vores 2021-webinar-serie. Vores 2022 webinar-serie, hvor du kan deltage ”live”, skal købes på dette link.

Vores 2021-webinar-serie bestod af i alt 10 timers aktuel efteruddannelse, 10 OE-timer, hvor vi kom omkring følgende emner, som også er relevante i 2022 for SMV-revisor:

 • Læringsmøde 1: Going concern – bliv opdateret med de regnskabs-, revisions og erklæringsmæssige krav på området, inden du skal erklære dig på kunder, der kan have going concern-udfordringer – højaktuelt pga. COVID-19. Underviser er statsaut. revisor Karsten Andersen.
 • Læringsmøde 2: Aktuel moms – gældende og nye regler på momsområdet. Underviser er Chris Pedersen, momspartner i BDO.
 • Læringsmøde 3: Aktuel skat – konkrete og vigtige opmærksomhedspunkter på selskabsskatteområdet. Underviser er Ida Helena Gert Jensen, skattepartner i EY.
 • Læringsmøde 4: Forstå din kunde – hvordan du opnår tilstrækkeligt kendskab til dine kunder som grundlag for din planlægning af din erklæringsafgivelse på årsrapporten. Et tilstrækkeligt kendskab til virksomheden er afgørende i forhold til den efterfølgende revisionsplanlægning. Underviser er statsaut. revisor Karsten Andersen
 • Læringsmøde 5: Hvidvask – de seneste tendenser. Underviser er statsaut. revisor Martin Samuelsen.
 • Læringsmøde 6: Aktuelt regnskab – aktuelle regnskabsmæssige udfordringer som indregning af COVID-19 kompensationsordninger, indefrosne feriepenge, udskudt skat på aktiver med øgede skattemæssige merværdier samt andre meget aktuelle emner. Underviser er statsaut. revisor Peter Thor Kellmer.
 • Læringsmøde 7: Selskabsretlige dokumenter – med fokus på SMV-segmentet. Underviser er Jesper Seehausen, partner i Beierholm.
 • Læringsmøde 8: Kapitalandele – regnskabs-, revisions- og erklæringsmæssige krav på området. Underviser er statsaut. revisor Karsten Andersen.
 • Læringsmøde 9: Aftalebrev inkl. GDPR – hvilke dele skal aftalebreve ved afgivelse af erklæringer, bogholderimæssige og andre opgavetyper indeholde, herunder vedrørende GDPR? Underviser er statsaut. revisor Martin Samuelsen.
 • Læringsmøde 10: Investeringsejendomme – regnskabs-, revisions- og erklæringsmæssige krav på området. Underviser er statsaut. revisor Karsten Andersen.

Webinar-serien henvender sig til alle SMV-revisorer og med følgende læringsmål:

 • At gøre SMV-revisor skarp på håndteringen af de opgaver og udfordringer, der lander på bordet i løbet af året. Webinarerne er tidsmæssigt placeret på året efter SMV-revisors typiske årshjul.
 • At øge SMV-revisors kvalitet i sin dokumentation, når der skal afgives erklæringer.
 • At blive opdateret på vigtige faglige emner.

Bemærk

Din adgang til webinarrækken er personlig og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse fra kurset er forbudt.

Indholdet tilhører FSR - danske revisorer, og enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af FSR - danske revisorer.

 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber