Socialpædagogiske tilbud jf. socialtilsynsloven

På kurset bliver du ajourført inden for private socialpædagogiske tilbud under serviceloven.


 

Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder med socialpædagogiske tilbud jf. socialtilsynsloven, herunder bo-og opholdssteder.  På kurset kommer vi blandt andet omkring følgende meget centrale emner:
 • Ajourføring med seneste nyt på området
 • Revisors arbejdsopgaver
 • Rapportering
 • Tilsynet
 • Tilbudsportalen
 • Budgetlægning
 • Rådgivning
 • God offentlig revisionsskik

Kurset henvender sig til godkendte revisorer og erfarne medarbejdere der arbejder med socialpædagogiske tilbud jf. socialtilsynsloven, herunder private bo-og opholdssteder.

Dit udbytte ved at deltage på dette kursus er:

 • Bliv ajourført med seneste nyt på området af vores eksperter
 • Bliv skarp på krav til rapportering, budgetlægning og god offentlig revisionsskik vedrørende socialøkonomiske tilbud
 • Få indsigt i nogle af de forhold, som de socialøkonomiske tilbud bliver mødt med fra tilsynsmyndigheden, herunder forhold om eksempelvis regnskab og budgetlægning
 • Hvordan rådgiver du bedst muligt dine kunder indenfor segmentet?

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

8 OE-timer
Kurset giver dig 8 OE-timer, som vi forventer bliver fordelt med 4 OE-timer inden for "Revisions- og erklæringsområdet" samt 4 OE-timer inden for "Anden relevant lovgivning og faglige standarder". Den endelige fordeling bliver dog først fastlagt tættere på kursusdatoen.

Underviserteam
Vores undervisere er statsaut. revisor Susanne Sørensen og revisor Signe Folkmann– begge Beierholm samt Carsten Nielsen, statsaut. revisor i Martinsen og medlem af FSR - danske revisorers udvalg for revision i den offentlige sektor. 

Erfaringer fra tidligere år
Følgende udtalelser fra sidste år vil vi særligt fremhæve:

 • Rigtig godt og relevant kursus”
 • Det er rigtig godt at underviserne kommer med praktiske erfaringer og forslag, som man kan bruge på vores egne kunder.”

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber