SR-Akademiet Mundtlig Metodetræning Sjælland

Vil du øge din chance for at bestå mundtlig eksamen?

Mundtlig revisoreksamen er for mange en stor udfordring, der skaber et psykisk pres, og jo bedre du er til at håndtere dette, jo større er dine chancer for at bestå eksamen. Derfor er formålet med dette kursus at give dig et solidt fundament at stå på til den mundtlige revisoreksamen, som et supplement til at du er fagligt velfunderet.


  • Du lærer en metode, som du kan anvende, uanset hvilket spørgsmål du får.

  • Du får tips og tricks til, hvordan du anvender forberedelsestiden optimalt.

  • Du får værktøjer, som du kan træne, så du får en overbevisende fremtoning til eksamen gennem bevidst fokusering på tale, kropssprog og samspil med eksaminator m.fl.

  • Du får indsigt i de psykologiske processer, der foregår i og omkring eksamen.

  • Du får indsigt i, hvordan du kan ændre uhensigtsmæssig adfærd til hensigtsmæssig adfærd

Kurset er en vekselvirkning mellem teoretisk input, praktiske øvelser og teamcoaching, og et godt udbytte fordrer, at du har lyst til at være aktiv og deltage. Vi lægger vægt på, at kurset er spændende, lærerigt og sjovt, og at det så vidt muligt tilgodeser de behov, som den enkelte deltager byder ind med.

Kurset er en god optakt til mundtlig prøveeksamen, hvor de tillærte værktøjer og teknikker kan afprøves.

Max antal deltagere pr. hold er 16. Prisen er inkl. forplejning.

Afbud skal ske via mail. Seneste afbud er d. 26. september kl. 12. Afbud herefter faktureres med 100%.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber