SR-Akademiet Skriftlig metodetræning II Ny eksamen for årgang 2020

Hvis det grundet Corona ikke er muligt at afholde kurset på det angivne tidspunkt, vil en ny afholdelsesdato blive meldt ud. Du vil via mail modtage personlig besked herom. 

 

Få styr på din skriftlige eksamensteknik

Kurset giver indsigt, metoder og værktøjer, der gør dig bedre rustet til at besvare en skriftlig revisoreksamensopgave. Fokus er på, at du får indsigt i at:


  • Identificere egne udfordringer med at skrive en god skriftlig eksamensbesvarelse

  • Anvende en metode, der hjælper dig til at få øje på alle opgavens problemstillinger

  • Disponere besvarelsen

  • Identificere modtager for besvarelsen

  • Besvare en 2 x 6 timers opgave inden for den afsatte tid

  • Skrive aktivt, korrekt, præcist, forståeligt, nutidigt og modtagerrettet

  • Have fokus på egne styrker ved at kende sig selv og de psykologiske processer, der foregår i og omkring kandidaten under eksamen

 


Undervisningsform

Læringsstilen er aktiv undervisning, hvor der arbejdes med konkrete eksamenslignede tekster og forskellige praktiske øvelser. På kursusdagen vil deltagerne sidde ved mindre gruppeborde.

Praktik

Der vil være fuld forplejning på kursusdagen. Der er maximalt plads til 25 deltagere på kurset og tilmelding er efter først-til-mølle princip.

 

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber