SR-Akademiet Trin 3 årgang 2021

Trin 3 er det tredje undervisningstrin ud af syv frem mod revisoreksamen. Trin 3 er et fire dages internatkursus.


Fagindholdet omhandler blandt andet;

 • Besvigelser
 • Tavshedspligt og persondata
 • Revisionsplanlægning og regnskabsanalyse
 • Igangværende arbejde
 • Varekøb/kreditor/varelager
 • Ejendomme
 • Hensatte forpligtelser
 • Finansielle instrumenter
 • Valuta
 • Udskudt skat
 • Udviklingsomkostninger
 • Ændringer skøn/praksis
 • Efterfølgende begivenheder
 • Procesbaseret revision
 • Nærtstående parter
 • Børsnoterede selskaber

Derudover indgår følgende opgavetræning: SR-Opgave 5 og 6

 


Undervisningsform
For at opnå den bedst mulig læring, anvendes en bred vifte af pædagogiske værktøjer: simulerede hasteopgaver, dilemmaer, cases, eksamenslignende opgaver, gruppearbejde, rollespil og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points.

Undervisningsformen og holdstørrelsen varierer mellem foredragsform for hele årgangen, klasseundervisning á ca. 40 kandidater og undervisning i mindre grupper.

På hvert trin har hver klasse tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer generalister, specialister og foredragsholdere, som supplerer hovedunderviserne.

Overnatning og forplejning
Kurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal du selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber