SR-Akademiet Trin 5 Årgang 2019

Trin 5 er 5 dage med fokus på Modul C ved revisoreksamen. Undervisningen er inkl. opgave C1.

Undervisningsform
For at opnå den bedst mulige læring, anvendes en bred vifte af pædagogiske værktøjer: simulerede hasteopgaver, dilemmaer, cases, eksamenslignende opgaver, gruppearbejde, rollespil og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points.

Undervisningsformen og holdstørrelsen varierer mellem foredragsform for hele årgangen, klasseundervisning á ca. 40 kandidater og undervisning i mindre grupper.

På hvert trin har hver klasse tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere, specialister og foredragsholdere, som supplerer hovedunderviserne.

Overnatning og forplejning
Kurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal kandidaten selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Trin 5 er det femte undervisningstrin ud af syv frem mod revisoreksamen. Trin 5 er et fem dages internatkursus.

Fagindhold

  • Dag 1: Stiftelse af virksomhed; Skattefri virksomhedsomdannelse; Generel omstrukturering; Aktieombytning Spaltning
  • Dag 2: Opgavetræning; Spaltning; Underskud ved omstrukturering; Værdiansættelse; Due diligence
  • Dag 3: Tilførsel af aktiver; Fusion; Omstrukturering; Praktisk selskabsskat
  • Dag 4: Rentefradragsbegrænsning; Sambeskatning; Indkomstopgørelser; Løbende ydelser; Medarbejderaktier;
  • Dag 5: Succession; Generationsskifte; Opgavetræning

Derudover indgår følgende opgavetræning: C1

Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu