SR-Akademiet Trin 5 Årgang 2020

Trin 5 er et internatkursus af 3 dages varighed inkl. opgave 8

Fagindhold:
Etablering af virksomhed
Skattefri virksomhedsdannelse
Generel omstrukturering
Aktieombytning
Spaltning
Værdiansættelse
Due dilligence
Tilførsel af aktiver
Fusion
Omstrukturering
Underskud ved omtrukturering
Skat - udbytte/aktieavance
Praktisk selskabsret
Rentefradragsbegrænsning
Sambeskatning
Indkomstopgørelser
Løbende ydelser
Medarbejderaktier
Succession
Generationsskifte

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber