SR-Akademiet Trin 7 årgang 2020 (og for omgængere af 2 x 6 timers ny eksamen)

Trin 7 er det sidste undervisningstrin ud af syv frem mod revisoreksamen. Trin 7 består af 1 dags online undervisning og herefter 3 dages internatkursus. Trin 7 er målrettet årgang 2020 og omgængere som skal til 2 x 6 timers eksamen i 2022.
 
Fagindhold:
Dag 1: Online webinar om blandt andet: Etik og Uafhængighed, Kunde- og opgaveaccept, Hvidvask, Tavshedspligt (live webinar). Samt IFRS 3, Aktiebaseret vederlæggelse, Finansielle instrumenter, Nedskrivningstest og Aktuel revision/regnskab (optaget webinar). 
Dag 2-4: Substans/kontrol revision, koncernrevision, indtægter, til- og fratræden, påtegninger, andre erklæringer, standarder om Offentlig Revision, kriseramt virksomhed og omstruktureringer
 
Derudover indgår følgende opgavetræning: SR-opgave 10

Undervisningsform

Online undervisning er delt i to: live webinar og optaget webinar. Der undervises online via et webinar (forventet 1½-2 timer) igennem platformen Læringsportalen på dag 1 af kurset. Derudover er der adgang til ca. 6 timers optaget webinars, som skal ses inden den fysiske undervisning starter.
 
Undervisning fysisk tilstedeværelse: For at opnå den bedst mulige læring, anvendes en bred vifte af pædagogiske værktøjer: simulerede hasteopgaver, dilemmaer, cases, eksamenslignende opgaver, gruppearbejde og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points. Undervisningsformen og holdstørrelsen varierer mellem, klasseundervisning á ca. 40 kandidater og undervisning i mindre grupper. Hver klasse er tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere og specialister som supplerer hovedunderviserne.
 
Overnatning og forplejning
Kurset er inkl. fuld forplejning og overnatninger imellem kursusdagene. Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal kandidaten selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber