Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis

Med afsæt i den praktiske hverdag og resultaterne fra kvalitetskontrollen får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter og andre områder, og hvad der skal til for at revisors dokumentation bliver egnet og tilstrækkeligt.


Kurset er for dig, der er godkendt revisor, cand. merc. aud. eller erfaren revisormedarbejder med mange års erfaring på området. Der undervises på masterniveau

Udbytte:

 • Få viden om, hvornår revisors dokumentation for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet
 • Hvilke krav i årsregnskabslov skal revisor være særligt opmærksom på ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed?
 • Få et praktisk indblik i, hvornår ”nok er nok”

KURSUSBESKRIVELSE

Erfaringen viser, at nogle kvalitetskontroller medfører påtaler over for revisorer eller overbringes til Revisornævnet. Den hyppigste årsag hertil er, at revisors dokumentation for det udførte arbejde ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig. Hvornår er revisors dokumentation for det udførte arbejde tilstrækkelig og egnet? Og hvilke krav i årsregnskabslov skal revisor være opmærksom i den forbindelse.?

Med afsæt i den praktiske hverdag og resultaterne fra senere års kvalitetskontrol får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter og andre områder, og hvornår revisors dokumentation er egnet og tilstrækkeligt.

Vi kommer blandt andet omkring:

 • Fortolkning af årsregnskabsloven og indvirkning på revisors erklæring
 • Fokus på regnskabsmæssige skøn ud fra regnskabsmæssige og revisionsmæssige vinkler i forhold til indregnings- og målingsmetoder, herunder i forhold til kostpris, indre værdi, dagsværdier mv. med udgangspunkt i:
  • Goodwill
  • Dagværdier på ejendomme
  • Kapitalandele
  • Varelager
  • Tilgodehavender
  • Mellemværender med koncernselskaber
  • Omsætning
 • Noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Going concern – krav til revisors erklæring, oplysningskrav og omfang af dokumentation

Øvrige områder vil blive udvalgt på baggrund af afsagte kendelser, afgørelser, og ny fortolkning. Udgangspunktet er årsregnskabslovens regnskabsklasse B og de dokumentationskrav, der gælder ved en revision.

Undervisningsform

Kurset er praktisk orienteret. Der lægges op til debat, argumentation og holdninger, på de områder, hvor revisors beslutninger i praksis er forbundet med stor grad af skøn og risiko.

Underviser

Karsten Andersen, statsautoriseret revisor. Karsten har gennem mere end 15 år arbejdet i og senest ledet en faglig afdeling med særligt fokus på revision, intern og ekstern kvalitetskontrol, disciplinærnævns- og erstatningssager. Karsten har endvidere siddet i FSR’s Revisionstekniske Udvalg (REVU), skrevet flere artikler og har i en lang årrække være ekstern lektor på CBS. Karsten er en meget erfaren underviser, der evner at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk måde med afsæt i aktuelle cases og dilemmaer.

Bemærk: Anførte OE timer er vejledende og bliver fastsat, når det endelige program for kurset er på plads.

Rettelser til kursustekst til forekomme.

Hvad siger dine kolleger i branchen om dette kursus?

”En meget positiv og kompetent underviser!”

”Det bedste kursus i flere år”

”Væsentlige områder blev gennemgået og de praktiske eksempler løftede. Alt i alt rigtig fint set med mine øjne”

”Cases var meget anvendelige


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber