Undgå påbud ved hvidvaskkontrollen!

Vi gennemgår de særlige opmærksomhedspunkter, der knytter sig til risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7, og de skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8.

Dokumentation af risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvaskloven er ofte genstand for forbedringspunkter når Erhvervsstyrelsen udfører deres hvidvaskkontrol.

På webinaret gennemgår vi, hvilke krav der stilles til anti-hvidvaskdokumentationen, på områderne benævnt ovenfor, og hvordan en revisionsvirksomhed bedst muligt udarbejder en tilfredsstillende dokumentation, og derved undgår påbud ved Erhvervsstyrelsens hvidvaskkontrol.

Underviser:

Martin Samuelsen, statsautoriseret revisor. Martin Samuelsen er forhenværende tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn. Martin har igennem egne praktiske erfaringer samt myndighedsarbejde opnået et unikt kendskab til kravene til revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, revisors kvalitetsstyring af erklæringsopgaver, og fortolkningen heraf, samt Erhvervsstyrelsens praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen. Martin har endvidere omfattende undervisningserfaring.


Del til:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu