Værdiansættelse, køb og salg af små og mellemstore virksomheder

Få styr på værdiansættelse og køb og salg af mindre virksomheder, så du bliver den kompetente rådgiver, der skaber værdi.


Kurset er for dig, der er godkendt revisor, cand.merc.aud. eller erfaren revisormedarbejder og som enten er beskæftiget med virksomhedshandler eller er interesseret i at få en forståelse for værdiansættelse af virksomheder. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

  • Få viden og kompetencer inden for værdiansættelse samt købs- og salgsprocesser
  • Få indblik i, hvordan du som rådgiver kan bidrage til værdiskabelsen i virksomhederne
  • Få forståelse for betydningen af kriser og stigende opmærksomhed på samfundsansvar og ESG for værdiansættelse af virksomheder

KURSUSBESKRIVELSE:

Der handles generelt virksomheder som aldrig før som følge af en stigende aktivitet fra blandt andet virksomheder, kapitalfonde og andre professionelle investorer. Corona-krisen har allerhøjest ændret lidt på typen af virksomhedshandler men vil formodentlig på sigt øge omfanget af eksempelvis restruktureringer. Både niveauet og ændringer i typen af handler øger kravene til den brede gruppe af rådgivere, konsulenter og analytikere, der er i berøring med køb og salg af virksomheder. Dette kursus tilfører deltagerne viden og kompetencer indenfor værdiansættelse samt købs- og salgsprocesser, således at de øgede krav imødekommes, og deltagerne dermed kan bidrage til at handler bliver værdiskabende. Udover at være centralt i forbindelse med virksomhedshandler så er kursets fokus på værdiansættelse relevant for rådgivere i en række andre situationer såsom fx ved generationsskifter, restruktureringer, bestyrelsesrådgivning, skattesager, impairment tests og etablering af aktieaflønning.

På kurset arbejder vi aktivt med værdiansættelse og selve købs- og salgsprocessen fra start til slut. Du vil få øget dit kendskab til følgende temaer:

  • Værdiansættelsesmodeller og implementeringen heraf i Excel
  • Justering for virksomhedsstørrelse, illikviditet og kontrolpræmier  
  • Værdiansættelse af start-ups og iværksættervirksomheder
  • Konsekvenser af kriser og øget fokus på samfundsansvar og ESG
  • Identifikation af key value drivers og risikofaktorer
  • Salgsprocessen, Due Diligence, faldgruber og ansvar
  • Informationskilder og supplerende litteratur

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, praktiske eksempler, cases, opgaver og diskussioner.

NB – den endelige fordeling af efteruddannelsestimer bliver først endeligt fastsat kort før kursusstart.

Underviser

Ken L. Bechmann, Professor, Ph.D., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber