Virksomhedsskatteordningen og skattefri virksomhedsomdannelse

Skattestyrelsen har de sidste år iværksat kontrolaktioner i forhold til skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have fuldt fokus på, hvordan man bør forebygge sager på dette område. Skattefri omdannelse anvendes meget ofte af virksomheder, der har benyttet virksomhedsskatteordningen, og derfor er det vigtigt at have fokus på samspillet mellem virksomhedsskatteordningen og lov om skattefri virksomhedsomdannelse.


Kurset henvender sig til godkendte revisorer og erfarne revisormedarbejdere, der i praksis arbejder med skatteretlige problemstillinger i forhold til virksomhedsskatteordningen og skattefri omdannelse. Der undervises på master niveau.

Udbytte:

 • Få indblik i de seneste ændringer i virksomhedsskatteloven, fortolkningsbidrag samt relevante afgørelser
 • Få viden om betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse, fortolkningsbidrag samt relevante afgørelser
 • Bliv skarp på reglernes anvendelse i praksis, så kunden bliver korrekt beskattet – hverken mere eller mindre

KURSUSBESKRIVELSE

Som rådgiver er det meget vigtigt, at du har fuld fokus på disse komplicerede regler, så kunden bliver korrekt beskattet, hverken mere eller mindre.

De senere år er der desuden truffet en række afgørelser, der viser, at udlån af midler fra virksomhedsskatteordningen ofte fører til, at det udlånte beløb anses for hævet med deraf følgende beskatning. Dette gælder også i forhold til kreditgivning, herunder sælgerfinansiering i forbindelse med f.eks. generationsskifte. Som deltager du indblik i de seneste ændringer i virksomhedsskatteloven samt indsigt i relevante afgørelser. Herudover vil vi prøve at afgrænse hvilke muligheder, der er for at investere for midler i virksomhedsskatteordningen, uden investeringen anses som en hævning.

Endelig er der de senere år rettet fokus på, om den aktivitet, der udøves, opfylder kravene til at være erhvervsmæssig virksomhed, så den kan placeres i virksomhedsskatteordningen og der kan ske udskydelse af beskatning af opsparet overskud.

Skattestyrelsen har desuden stor fokus på skattefri virksomhedsomdannelser, og faldgruberne er mange.

På kurset får du som deltager således viden om:

 • Krav til erhvervsmæssig virksomhed – seneste praksis
 • Optimering i virksomhedsskatteordningen
 • Udlån fra virksomhedsskatteordningen – seneste praksis
 • Investeringsmuligheder for midler i virksomhedsskatteordningen
 • Krav til erhvervsmæssig virksomhed – seneste praksis
 • Udtagning af aktiver der fejlagtigt indgår i virksomhedsskatteordningen
 • Betingelserne for en skattefri virksomhedsomdannelse
 • Skal der foretages en skattefri eller skattepligtig omdannelse
 • Interessenter og skattefri omdannelse
 • Seneste praksis om virksomhedsskatteordningen og skattefri virksomhedsomdannelse

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne. Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål.

Underviser

Jesper Larsen, Partner, Skat, BDO


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber