CSR Prisen 2018

Med CSR Prisen 2018 sætter FSR - danske revisorer fokus på god praksis inden for CSR rapportering blandt de 50 største danske virksomheder.


Til CSR Prisen 2018 blev de 50 største danske virksomheders rapportering gennemgået og seks virksomheder blev nomineret som mulig vinder af CSR Prisen 2018. De nominerede virksomheder var

  • A.P. Møller - Mærsk
  • Carlsberg
  • Grundfos
  • Novo Nordisk
  • Novozymes
  • Ørsted

Læs FSR - danske revisorers publikation om de seks nominerede virksomheder.

CSR Prisen 2018 gik til A.P. Møller - Mærsk med rapporten Sustainability Report 2017.

Ørsted blev anerkendt som rollemodel for rapportering om grøn omstilling med rapporterne Årsrapport 2017, Bæredygtighedsrapport 2017 og ESG Performance Report 2017.

Carlsberg blev anerkendt som rollemodel for rapportering om klare bæredygtighedsmål med rapporten Sustainability Report 2017.

Prisuddelingen fandt sted i forbindelse med CSR Konferencen 2018 hos Dansk Erhverv på Børsen i København den 10. oktober, 2018. Konferencen var arrangeret af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer og bar undertitlen: Hvordan bliver Danmark bedst til bæredygtig business i 2030?

H.K.H. Kronprinsessen deltog på konferencen og uddelte pris og anerkendelser til de vindende virksomheder. Læs H.K.H. Kronprinsessens tale til vinderne.

Dommerpanelet

Dommerpanelet bestod i 2018 af repræsentanter fra det danske erhvervssamfund, nemlig Høstager Solo, Otto Mønsted, ATP, LO, DE, WWF, Københavns Fondsbørs/Nasdaq, Finansforeningen, Global Compact Network Denmark, Institut for Menneskerettigheder og CBS.

Kriterier

Fire kriterier danner grundlag vurderingen af virksomhedernes rapportering om samfundsansvar. Med kriterierne ønsker vi gennemgående at vægte tillid og transparens, så målgrupperne for rapporteringen i højere grad kan anvende rapporteringen i deres beslutninger og dermed øge relevansen af troværdig rapportering.

Hvert af de fire kriterier indeholder en række underkriterier.

1. Strategisk retning og klar rød tråd
Der lægges særlig vægt på, om rapporteringen indeholder en klar ambition i forhold til CSR, om der er sat mål, samt om der er en beskrivelse af væsentlige CSR-risici og -muligheder i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter.

2. Væsentlighed og balance
Der lægges særlig vægt på klar koncernrapportering, der afgrænser den periode, som rapporten dækker, samt hvilke dele/dattervirksomheder/driftssteder mv. der er medtaget. Desuden vægtes det, om vurdering af væsentlighed beskrives i forhold til rapporteringen, og om dilemmaer/udfordringer for virksomhedens arbejde med CSR er medtaget. Endelig vægtes det, om virksomheden benchmarker sin performance i forhold til andre virksomheder, og om der henvises til offentliggjort erklæring fra en uvildig tredjepart.

3. Brugbare og pålidelige data
Der lægges særlig vægt på, om rapporteringen indeholder kvantitative performance data, KPI'er og/eller ESG nøgletal, og om disse rapporteres i forhold til tidligere års performance, herunder om positive og negative udviklinger forklares. Desuden vægtes det om, der henvises til en regnskabspraksis, hvor det beskrives hvilke kilder og metoder, der er brugt til opgørelse af data.

4. Virksomhedens bidrag til FN's verdensmål
Der lægges særlig vægt på, om det er beskrevet, hvorfor verdensmålene er relevante for virksomheden, og om der er rapporteret eksplicit om virksomhedens bidrag/fremdrift i forhold til verdensmålene.

CSR Prisen 2018 nomineret til ISAR Honours

FSR – danske revisorers CSR Pris er nomineret til ISAR Honours, der for første gang uddeles i 2018. Det er United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, der ved World Investment Forum i Geneve, Schweiz onsdag den 24. oktober 2018 afholder en session for de nominerede. FSR - danske revisorer er nomineret for arbejdet med CSR Prisen og tilhørende analyse af de største virksomheders rapportering om samfundsansvar.

ISAR Honours uddeles til en organisation i et af UNCTAD's medlemslande, der faciliterer forbedringer af virksomhedernes rapportering om bæredygtighed. Det indebærer også at fremme integrering af bæredygtighedsoplysninger herunder environmental, social and governance (ESG) i virksomhedernes rapportering. Desuden indgår det også i vurderingen, hvordan der arbejdes med at publicere og indsamle data om virksomhedernes bidrag til verdensmålene.

Formålet med ISAR Honours er at øge opmærksomheden og facilitere formidlingen af ’best practice’ inden for bæredygtighed og rapportering om verdensmålene.

Del til: