Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis

Med afsæt i resultaterne fra kvalitetskontrollen får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter.


Hvornår er revisors dokumentation for det udførte arbejde tilstrækkelig og egnet? Og hvilke krav i årsregnskabsloven skal revisor være opmærksom på ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed? Det svarer vi på i løbet af dette kursus, hvor vi blandt andet kommer omkring:

  • De seneste ændringer i årsregnskabsloven og indvirkningen på revisors erklæring på årsregnskabet
  • Regnskabsmæssige skøn i forhold til indregnings- og målingsmetoder - herunder kostpris, indre værdi, dagsværdier mv.
  • Noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Going concern – herunder krav til revisors erklæring, oplysningskrav og omfang af dokumentation
  • Forespørgsler til ledelsen - herunder tilstrækkelig og egnet dokumentation

Kurset er praktisk orienteret. Der lægges op til debat om de områder, hvor revisors beslutninger i praksis er forbundet med stor grad af skøn og risiko. Udgangspunktet er årsregnskabslovens regnskabsklasse B og de dokumentationskrav, der gælder ved en revision.

Tilmelding - datoer og afholdelsessteder:

november 2020
Tilstrækkelig og egnet dokumentation
Dato 10. nov. Sted Comwell Køge Strandvejen 11 4600 Køge Tidspunkt 10. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32264 OE-timer
Rev. og erkl.
5
Anden
3
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.336 kr.
Ikke medlem 4.448 kr.
Tilmeldingsfrist 10. november Beskrivelse
december 2020
Tilstrækkelig og egnet dokumentation
Dato 9. dec. Sted Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tidspunkt 9. dec. 08.30-16.30 Kursusnr. 32265 OE-timer
Rev. og erkl.
5
Anden
3
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.336 kr.
Ikke medlem 4.448 kr.
Tilmeldingsfrist 9. december Beskrivelse

Del til: