Forvaltningsrevision

Få indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision.


Vi tager udgangspunkt i standarderne om forvaltningsrevision og forskellige påtegninger
og erklæringer på det offentlige område.

I standarderne om offentlig revision er der opstillet nogle minimumskrav, som påvirker revisors arbejde - og som derfor er vigtige at kende til.

Der er bl.a. krav om risikobaseret revision og stillingtagen til væsentlighed på forvaltningsrevisionen og den juridisk kritisk revision. Risikofyldte og væsentlige områder er underlagt forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision efter en bestemt rotationsperiode.

Hvilke krav stiller det til revisors arbejde og hvad betyder disse standarder for dig?

  • SOR standarder om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision gennemgås med eksempler
  • Vejledning til SOR standarderne gennemgås
  • Vejledning om modelinstruks på § 4-området, dvs. projektregnskaber inklusiv forvaltningsrevision gennemgås
  • Erklæringer generelt på det offentlige område, herunder udtalelse af kritik understøttet af en vejledning fra FSR - danske revisorer.

Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om det kun er en biaktivitet for dig.

Del til: