Få svar på en lang række spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision.


Dette kursus er designet til dig, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven og revisorloven. Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Hvidvaskloven er blevet endnu mere central for revisionsvirksomheder over tid, og indeholder en lang række pligter som har stor betydning for revisors praktiske hverdag. Så hvordan sikrer revisor sig, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber, og hvordan disse undgås. Kurset vil endvidere berøre tilhørende bekendtgørelser, eksempelvis erklæringsbekendtgørelsen. Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

Del til: