Få svar på en lang række spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision.


Dette kursus er designet til dig, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven og revisorloven. Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Hvidvaskloven er blevet endnu mere central for revisionsvirksomheder over tid, og indeholder en lang række pligter som har stor betydning for revisors praktiske hverdag. Så hvordan sikrer revisor sig, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?

Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag og som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber, og hvordan disse undgås. Kurset vil endvidere berøre tilhørende bekendtgørelser, eksempelvis erklæringsbekendtgørelsen. Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

november 2021
Hvidvaskloven og Revisorloven i praksis
Dato 30. nov. Sted Comwell Kolding Tidspunkt 30. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32400 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.375 kr.
Ikke medlem 4.500 kr.
Tilmeldingsfrist 30. november Beskrivelse
december 2021
Hvidvaskloven og Revisorloven i praksis
Dato 8. dec. Sted Hotel Zleep Taastrup Tidspunkt 8. dec. 08.30-16.30 Kursusnr. 32401 OE-timer
Rev. og erkl.
8
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.375 kr.
Ikke medlem 4.500 kr.
Tilmeldingsfrist 8. december Beskrivelse

Del til: