Få styr på de væsentligste ændringer, der er relevant for regnskabsaflæggelse, revision, kapitalkrav og krav til god ledelsesskik i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Kurset er især for statsautoriserede revisorer, der er certificeret i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning. Kurset er også relevant for andre med erfaring og interesse i regnskabsaflæggelse og revision hos pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Der undervises på Master niveau.


Webinar til dig der vil have styr på på de væsentligste ændringer

 

Del til: