Undgå påbud ved hvidvaskkontrollen!

Kurset gennemgår de særlige opmærksomhedspunkter, der knytter sig til risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7, og de skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8.


På dette online kursus gennemgår vi, hvilke krav der stilles til anti-hvidvaskdokumentationen, på områderne benævnt ovenfor, og hvordan en revisionsvirksomhed bedst muligt udarbejder en tilfredsstillende dokumentation, og derved undgår påbud ved Erhvervsstyrelsens hvidvaskkontrol.