Uddannelsen tager 2,5 år og har opstart i juni

SR-Akademi bygger på en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af et trins læringsmæssige mål. Målene har fokus på hvad kandidaten skal tilegne sig af viden, holdninger og kompetencer i løbet af selve undervisningen samt hvad kandidaten skal have af viden, holdninger og kompetencer ved slutningen af undervisningen.

Den pædagogiske model bygger således i høj grad på, at undervisningstrinene klæder kandidaten på til et vist niveau – men at de egentlige kompetencer opbygges når viden og holdninger anvendes i hverdagen. Derfor er det en forudsætning for et godt forløb og en god eksamen, at kandidaten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats. Kandidaten bør betragte undervisningen som hjælp til selvhjælp.

Del til: