Uddannelsen tager 2,5 år og har opstart i juni

SR-Akademi bygger på en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af et trins læringsmæssige mål. Målene har fokus på hvad kandidaten skal tilegne sig af viden, holdninger og kompetencer i løbet af selve undervisningen samt hvad kandidaten skal have af viden, holdninger og kompetencer ved slutningen af undervisningen.

Den pædagogiske model bygger således i høj grad på, at undervisningstrinene klæder kandidaten på til et vist niveau – men at de egentlige kompetencer opbygges når viden og holdninger anvendes i hverdagen. Derfor er det en forudsætning for et godt forløb og en god eksamen, at kandidaten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats. Kandidaten bør betragte undervisningen som hjælp til selvhjælp.

Undervisningen på SR-Akadmeiet er baseret på aktiv undervisning, hvilket betyder mange cases, dilemmaer, diskussioner og præsentationer. Derudover anvender vi bl.a. hasteopgaver, prøveeksaminer, gruppearbejde, rollespil samt mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points.

Alle kandidater bliver inddelt i faste arbejdsgrupper, som anvendes i undervisningen på SR-Akademiet. Vi anbefaler, at alle kandidater også anvender deres grupper imellem de forskellige trin til erfaringsudveksling, støtte og dialog omkring opgaver og feedback.

Ud over tilstedeværelsesundervisningen er der overordentlig stor fokus på kandidatens egenlæring før og efter trinene, samt fokus på baglandets opbakning og support af dette.

Del til: