11. oktober 2018

Regnskab Øvrige

Udgør virksomhedens finansiering gæld eller egenkapital? – debatmøde

FSR - danske revisorer og DI inviterer til debatmøde om IASB's diskussionsoplæg om "Financial Instruments with Characteristics of Equity".


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060FSR - danske revisorer og Dansk Industri (DI) inviterer til debatmøde i Dansk RegnskabsForum fredag den 23. november 2018 om IASB's diskussionsoplæg om "Financial Instruments with Characteristics of Equity".

IASB's diskussionsoplæg er et led i IASB's arbejde med retningslinjer for sondring mellem, hvad der er egenkapital og hvad der er gæld samt bedre oplysninger om poster under egenkapital.

På debatmødet vil en repræsentant for IASB introducere de væsentligste dele af det diskussionsoplæg, som IASB har udsendt i juni 2018; DP/2018/1, Financial Instruments with Characteristics of Equity.

Desuden vil EFRAG v/Rasmus Sommer og Fredré Ferreira redegøre for de foreløbige kommentarer fra europæisk side til diskussionsoplægget.

På debatmødet kan deltagerne udveksle synspunkter set i en dansk kontekst på de væsentligste spørgsmål, som rejses i oplægget:

  • What are the main challenges in distinguishing debt from equity?
  • What is the expected impact of the Discussion Paper on classification outcomes?
  • Do the benefits of the information provided by the attribution approaches described in the Discussion Paper exceed the related costs?
  • Expected impact on accounting for puts on minority interests.

Tid: Fredag den 23. november 2018, kl.  09.30-12.00.

Sted: Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København K.

Dette Outreach Event foregår på engelsk.

Det nærmere program for dette Outreach Event findes her.

Tilmelding kan ske senest den 14. november 2018 via www.fsr.dk/fice

Find EFRAG's udkast til svar på de spørgsmål, der rejses i IASB's diskussionsoplæg om "Financial Instruments with Characteristics of Equity" her.

Find IASB's diskussionsoplæg: "Financial Instruments with Characteristics of Equity" her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu