18. november 2015

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Udspil til ændret fremdriftsreform – men ingen løsning for cand.merc.aud endnu

Uddannelses- og Forskningsministerens er kommet med et udspil til justering af fremdriftsreformen. Reformen lægger et øget pres på de studerende, men også fra universiteternes side er reformen blevet kritiseret, da reformens krav om blandt andet tvungen eksamenstilmelding har givet øgede administrative byrder.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Cand.merc.aud. i klemme
Fremdriftsreformen skulle øge arbejdsudbuddet, men har utilsigtet givet problemer for revisionsbranchens lange tradition for at kombinere praksis og teori. Stud.merc.aud´ere med fuldtidsjobs i branchen har hidtil taget deres kandidatuddannelse over typisk 4 år, men den model blev stoppet med fremdriftsreformen. Kun hvis man deltager i betalt deltidsuddannelse, der kan koste op mod 100.000-120.000 kroner for en  fuld kandidatgrad, kan man i dag få lov at strække uddannelsen over så mange år.

Tvungen tilmelding afskaffes
Med fremdriftsreformen blev der indført tvungen tilmelding til eksamen, så den studerende skal tilmeldes 60 ECTS point pr. år. Det har givet en del administrativt bøvl for universiteterne, og naturligvis også presset den gruppe studerende, der eksempelvis som følge af erhvervsarbejde ikke kan tage alle eksamener på normeret tid. Ministeren vil med sit nye udspil afskaffe den tvungne tilmelding og overlade det til universiteterne at bestemme, hvad der skal til, for at man kan erklæres studieaktiv. Det kan eksempelvis ske ved, at man stiller krav om, at de studerende skal aflevere opgaver i løbet af semesteret. Imidlertid er afskaffelsen af tvungen tilmelding ikke nødvendigvis et tiltag, der løser problemet for de cand.merc.aud.-studerende, da universiteterne stadig står over for et krav fra staten om, at de studerende bliver hurtigt færdige. Og hvis studietiderne bliver for lange, bliver universiteterne straffet økonomisk.

Nye muligheder for iværksættere, men hvad med andre erhvervsaktive?
Ministeren vil lempe på fremdriftsreformen således, at iværksættere efter nærmere kriterier kan få lov at studere, mens de starter virksomhed. Men det løser ikke problemet for andre erhvervsaktive med et fuldtidsjob. Derfor arbejder FSR – danske revisorer sammen med CBS og en række erhvervsorganisationer for, at der indføres en egentlig erhvervskandidatuddannelse, som giver mulighed for, at man sideløbende med et relevant arbejde kan tage en kandidatgrad på deltid uden at blive mødt med et krav om brugerbetaling. Vi har en forventning om, at ministeren vil komme med et udspil til en sådan model i det nye år.

FSR – danske revisorer arbejder naturligvis på alle relevante niveauer for at sikre, at man også i fremtiden kan bygge revisoruddannelsen op omkring den model, der hidtil har givet høj beskæftigelse til de nyuddannede og samtidig har tilført branchen veluddannet og jobmoden arbejdskraft. Erhvervsaktive cand.merc.aud.-studerende tæller i forvejen med i arbejdsstyrken og modtager ikke SU, så både de studerende, staten og branchen taber, hvis man ikke ændrer reglerne så teori og praksis igen får lov at følges ad.

Ministerens udspil kan læses på ministeriets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu