19. marts 2020

Corona Hjælpepakker - EKF

Udvidelse af genforsikringsmulighederne hos EKF

EKF udvider deres eksisterende genforsikringsordning til også at omfatte OECD-lande. Gælder for alle eksportører uanset virksomhedsstørrelse.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Danmarks grænser er åbne for transport af varer, og dermed er selve de fysiske rammer for eksport til stede. Men for den enkelte eksportvirksomhed er det afgørende, at der er sikkerhed omkring likviditeten og forsikringsforholdene.

EKF Danmarks Eksportkredit vil udvide deres eksisterende genforsikringsordning til også at omfatte OECD-lande. Dette skal sikre, at coronavirus-krisen ikke afskrækker de private kreditforsikringsselskaber fra at forsikre danske eksportørers eksportordrer.

EKF fungerer som en slags forsikringsselskabernes forsikringsselskab

EKF tilbyder sammen med forskellige kreditforsikringsselskaber et genforsikringsprodukt, hvor EKF genforsikrer de private kreditforsikrere, så de fortsat kan forsikre danske virksomheders eksportordrer. EKF fungerer som en slags "forsikringsselskabernes forsikringsselskab".

Dækning

Genforsikringen dækker op til 90 pct. af kreditforsikrernes risiko på nye eksportordrer.

EKF forventer at, de udenlandske købere i OECD-landene af danske produkter vil få likviditetsproblemer og at det kan det medføre, at de private kreditforsikringsselskaber vil reducere deres ”kreditlimits” og afvise danske virksomheder med forsikringsbehov. Det skal en udvidelse af eksportkreditordningen afhjælpe.

Kriterier og ikrafttrædelse

Genforsikringen gælder for alle eksportører uanset størrelse.

EKF kommer snarest med nærmere information om udvidelsen af genforsikringsordningen, hvem der kan få adgang til den, samt hvornår den træder i kraft.

Læs mere på EKF’s hjemmeside

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber