06. juni 2018

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Underretninger

Underretning om hvidvask

Ofte er det flere underretninger fra forskellige virksomheder/personer, der fører til en tiltale om hvidvask eller terrorfinansiering. Derfor er det vigtigt, at revisorerne tager aktivt del i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og foretager underretning ved mistanke, som ikke kan afkræftes. Hellere underrette én gang for meget end én gang for lidt. Hvortil og hvordan underrettes der?


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxUnderretning skal ske digitalt til Hvidvasksekretariatet, som hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). For at foretage underretning om hvidvask skal man registreres som bruger. Når man er blevet registreret som bruger, så kan underretning ske direkte.

Se nærmere om, hvordan man registrerer sig som bruger og foretager underretninger og i øvrigt kontakter Hvidvasksekretariatet samt læser meget mere om hvidvasklovgivningen, på Anklagemyndighedens hjemmeside.

Det samlede antal underretninger er de seneste år steget væsentligt og udgør nu mere end 20.000 årligt. De allerfleste underretninger kommer fra pengeinstitutter, mens revisorer, advokater og ejendomsmæglere tegner sig for færre end ti underretninger årligt pr. erhverv. De seneste oplysninger fra Hvidvasksekretariatet viser imidlertid, at der i årets første tre måneder er kommet over 10 underretninger alene fra revisorer – og det er godt, men det er stadig få og nok også for få, selv om revisorernes underretninger naturligvis aldrig vil komme bare i nærheden af pengeinstitutternes, da det er dem, der gennemfører pengetransaktioner.

Hvornår skal der ske underretning?
Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal underrette Hvidvasksekretariatet, når en opstået mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes. Det betyder, at når først en mistanke er opstået, skal der ske underretning til Hvidvasksekretariatet, medmindre virksomheden eller personen ved en nærmere undersøgelse af forholdene umiddelbart kan nå frem til, at mistanken kan afkræftes fuldstændigt.

Kravene til afkræftelse af en mistanke indebærer ikke, at virksomheden eller personen skal sætte en omfattende undersøgelse i gang eller foretage en efterforskning eller lignende. Det indebærer heller ikke, at virksomheden eller personen altid skal indhente dokumentation fra en kunde, når der er opstået en mistanke om hvidvask. Det betyder blot, at virksomheden skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet, når den ikke mener at kunne komme længere med en undersøgelse inden for rimelige grænser.

Hvordan behandles en underretning?
En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet. Når Hvidvasksekretariatet modtager en underretning, analyseres denne, og der foretages eventuelt indledende efterforskningsskridt, som kan føre til, at sagen sendes til yderligere efterforskning i den berørte politikreds med henblik på eventuel tiltale. Revisor må ikke fortælle sin kunde, at han/hun har foretaget en underretning om vedkommende, ligesom Hvidvasksekretariatet og politiet ikke oplyser kunden om, hvem der har foretaget underretninger om vedkommende.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu