25. maj 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Særlige emner

Undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Folketinget har for nylig med vedtagelsen af den såkaldte kontrollovspakke besluttet at pålægge revisorerne og revisionsvirksomheder et nyt gebyr til finansiering af et hvidvasktilsyn med revisorerne og revisionsvirksomhederne på over otte millioner kroner årligt. For 2020 opkræves gebyret med hjemmel i en tekstanmærkning til finansloven. I foreningen har vi kæmpet imod det nye gebyr, men et flertal i Folketinget ville det desværre anderledes.

Det er samtidig med indførelsen af gebyret bestemt, at der ikke skal opkræves gebyr hos revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder (såkaldte rene holdingvirksomheder).

Erhvervsstyrelsen har derfor nu i sit it-system gjort det muligt at angive, at en revisionsvirksomhed alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.

Hvis der afgives erklæringer gennem revisionsvirksomheden, er der ikke tale om en holdingvirksomhed. Dette gælder både for erklæringer med og uden sikkerhed, for eksempel revisionspåtegninger, erklæringer om review, vurderingsberetninger, erklæringer om assistance mv.

Det er revisionsvirksomhedens ansvar, at de afgivne oplysninger i Erhvervsstyrelsens it-system er korrekte. Registreringen gælder, indtil den ændres.

Det nye hvidvaskgebyr vil blive opkrævet sammen med gebyropkrævningen til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet. Muligheden for at undgå dobbeltgebyr gælder dog kun hvidvaskgebyret. Foreningen har gennem flere år haft en dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan der på en for alle revisorer rimelig måde kan undgås dobbeltgebyr på de andre nævnte gebyrer, som revisorerne er underlagt. Den dialog fortsætter vi med.

Hvis revisionsvirksomheden senest den 20. juli 2020 angiver i Erhvervsstyrelsens it-system, at den er en holdingvirksomhed, vil der ikke blive opkrævet gebyr for 2020 for hvidvasktilsyn hos revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af, hvordan registreringen skal ske. Du finder beskrivelsen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu