23. september 2021

Corona Hjælpepakker - Løn - Omsætning - Faste omkostninger

Ustabilitet i it-systemerne? Skriv en mail

Oplever du ustabilitet i Erhvervsstyrelsens it-systemer i forbindelse med kompensationsordninger. Skriv en mail til Erhvervsstyrelsen og FSR - danske revisorer.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 4193 3129


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Ellen Marie Friis Johansen Chefkonsulent
rzsw@sfe.qx 2981 5568Oplever du eller dine kunder ustabilitet i - eller ligefrem manglende adgang til -  Erhvervsstyrelsens it-systemer i forbindelse med ansøgninger om kompensation eller indberetning til slutafregningen?

Erhvervsstyrelsen opfordrer alle, der oplever problemer, til at skrive en mail til dem.

Skriv til fasteomkostninger@erst.dk med oplysninger om hvilken ordning, CVR-nummer, tidspunkt og hvilke fejl, der opleves. Meget gerne suppleret med skærmbilleder.

For at vi i FSR - danske revisorer kan følge med og følge op overfor Erhvervsstyrelsen, bedes I sætte vores faglige hotline c.c. på mailen til Erhvervsstyrelsen: faglighotline@fsr.dk 

Opfølgning på meldinger om ustabilitet

Vi har modtaget meldinger fra Jer om ustabilitet og manglende adgang til Erhvervsstyrelsens it-systemer i forbindelse med kompensationsordningerne.

Vi har løbende fulgt op på Jeres meldinger overfor Erhvervsstyrelsen, hvorfor der er udvidet med mere serverkapacitet og indførelse af køsystem.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at indførelse af køsystemetet, burde have afhjulpet ustabiliteten. Erhvervsstyrelsen har endvidere genstartet deres system for at genetablere stabiliteten.

I går onsdag den 22. september var Erhvervsstyrelsen efter vores oplysninger udfordret af log in for NemID / MitID, som de ikke selv kan afhjælpe. 

Vi fortsætter dialogen med Erhvervsstyrelsen om stabiliteten i deres it-systemer i forbindelse med kompensationsordningerne og hører meget gerne fra Jer, og gerne som c.c. på mails til Erhvervsstyrelsen.

Hvis ikke det er muligt at oplyse om alt det ønskede, oplyser I det, der er muligt i mailen til Erhvervsstyrelsen og os.

Sidder du med et fagligt spørgsmål? Stil det til faglig hotline ved at udfylde formularen her (medlemsfordel for godkendte revisorer)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber